תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
90 מר
3.5
3,580,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
90 מר
4
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
212 מר
5
16,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
90 מר
4
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
84 מר
3
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
55 מר
2
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור
75 מר
3
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי 112
81 מר
3.5
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
75 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
230 מר
5
8,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
112 מר
3
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
87 מר
4
5,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
114 מר
3.5
4,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
104 מר
4
4,380,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
117 מר
4
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
110 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
145 מר
5
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
101 מר
3.5
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
65 מר
2.5
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
250 מר
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
130 מר
4
8,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
117 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
400 מר
5
18,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
90 מר
2
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
160 מר
4
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
2
3,230,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
100 מר
4.5
5,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן סרוק
330 מר
7
19,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
94 מר
3
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
80 מר
3.5
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
62 מר
2
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין
90 מר
3
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
85 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
300 מר
5
19,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
175 מר
5.5
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
110 מר
4
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
100 מר
5
7,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
93 מר
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
158 מר
3
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
78 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
80 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
160 מר
5
9,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין
90 מר
3
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
80 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
146 מר
4
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
120 מר
5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
85 מר
3
2,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
75 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
178 מר
5
9,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
65 מר
2.5
2,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
50 מר
2
2,280,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
115 מר
4
4,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
133 מר
4
5,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
143 מר
5
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
176 מר
5.5
8,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
70 מר
3
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
125 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
115 מר
4
4,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
125 מר
5
5,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
105 מר
4
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
40 מר
2
2,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
100 מר
3
3,590,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
143 מר
1
8,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
290 מר
7
9,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
127 מר
3.5
6,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
75 מר
3.5
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב 117
100 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
112 מר
5
5,590,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
114 מר
4
4,490,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
70 מר
3
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
88 מר
3.5
4,320,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר 18
235 מר
7
9,280,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
140 מר
4.5
8,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
60 מר
3
3,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
102 מר
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
150 מר
5
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
182 מר
6
12,280,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
100 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
114 מר
4
4,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק המרכזי
ארלוזורוב 56
70 מר
3
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
157 מר
4
10,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
86 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
112 מר
3
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
86 מר
3
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
86 מר
4
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
90 מר
3
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
90 מר
4
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
175 מר
4
14,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 66
184 מר
4
13,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
145 מר
5
8,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
121 מר
3
4,690,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
95 מר
4
3,950,000 ₪