ירושלים קרית היובל
פלורנטין
150 מר
5
2,870,000 ₪
ירושלים קרית היובל
חיים סירני
140 מר
7
3,290,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 46
150 מר
7
2,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
130 מר
6
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
110 מר
5
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
110 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
יורי שטרן 12
135 מר
6
2,440,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פלורנטין 526
130 מר
5
3,000,000 ₪
ירושלים קרית היובל
קליינמן
140 מר
6
2,250,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
160 מר
7
ירושלים קרית היובל
גואטמאלה
5
2,100,000 ₪