ירושלים קרית היובל
אורוגואי
160 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
200 מר
7
3,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 12
160 מר
5
3,300,000 ₪