ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 26
114 מר
4.5
2,150,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ורבורג
90 מר
4
1,770,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
105 מר
4.5
2,650,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
150 מר
5
3,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
80 מר
4
1,630,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 21
100 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 20
108 מר
4
2,050,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 26
104 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים קרית היובל
יאנוש קורצ'אק
120 מר
5
2,680,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
120 מר
4
2,270,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
41 מר
1
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 28
115 מר
4
2,075,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 24
136 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
40 מר
2
1,270,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
120 מר
4.5
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 1
200 מר
6
6,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
160 מר
5
4,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
60 מר
2
920,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
52 מר
2
1,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
300 מר
5
6,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
120 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
50 מר
2
1,270,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 1
180 מר
5
8,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
80 מר
4
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
100 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
165 מר
6
4,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ישראל זנגוויל
160 מר
5
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
50 מר
2
950,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
65 מר
2
750,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 59
62 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
195 מר
6
4,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 10
86 מר
4.5
2,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
55 מר
2
745,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 14
105 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
42 מר
1.5
880,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
120 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
120 מר
5
2,280,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני 116
63 מר
3
1,420,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
55 מר
2
1,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ישראל זנגוויל
130 מר
5
2,950,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 20
137 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
130 מר
5
3,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 15
110 מר
4
1,875,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
54 מר
2
1,270,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
163 מר
6
3,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
70 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 14
135 מר
5
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
62 מר
3
1,415,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני 116
64 מר
3
1,360,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
120 מר
4.5
4,400,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
100 מר
4
2,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
120 מר
4.5
4,390,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
52 מר
2
695,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
52 מר
2
695,000 ₪
ירושלים קרית היובל
זנגוויל 1
120 מר
4
2,750,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
45 מר
2
1,270,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ורבורג 4
86 מר
4.5
1,760,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
90 מר
3.5
1,625,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
98 מר
4
1,990,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 20
119 מר
5
1,975,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
60 מר
3
1,340,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
100 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני 118
60 מר
3
1,430,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
51 מר
2
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
125 מר
5
3,050,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 10
155 מר
6.5
3,850,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
125 מר
5
3,050,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 5
120 מר
5
2,795,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 28
136 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
165 מר
6
4,600,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 10
86 מר
4.5
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 20
160 מר
6
2,540,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
100 מר
4
1,920,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
120 מר
4.5
4,390,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
110 מר
4.5
2,695,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
120 מר
5
2,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 24
136 מר
5
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
60 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
54 מר
2
1,220,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
110 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
107 מר
4
2,490,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני 117
70 מר
3.5
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
104 מר
4
3,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
60 מר
3
2,199,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
50 מר
2
1,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
59 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני 117
70 מר
3
1,450,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
80 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
48 מר
2
950,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 6
85 מר
3.5
1,650,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
52 מר
2
765,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
50 מר
2.5
960,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
60 מר
3
1,420,000 ₪
ירושלים קרית היובל
יורי שטרן 16
125 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
יאנוש קורצ'אק
115 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 29
128 מר
5
3,000,000 ₪