ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
300 מר
5
6,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פלורנטין 15
90 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
40 מר
1.5
520,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
106 מר
4
2,760,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
55 מר
2
650,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פלורנטין 15
66 מר
3
1,750,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 1
200 מר
6
6,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
50 מר
2
745,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
110 מר
4
2,760,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
65 מר
2
750,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 24
136 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
50 מר
2
1,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
102 מר
4
2,580,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 1
105 מר
4
2,970,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
163 מר
6
3,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 15
110 מר
4
1,875,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 20
111 מר
4
1,990,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
120 מר
4.5
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני 117
86 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ישראל זנגוויל
105 מר
4
2,590,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
11111 מר
1
1,960,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ורבורג
85 מר
4
1,930,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
195 מר
6
4,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
113 מר
4.5
2,600,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פלורנטין
50 מר
2
1,550,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
60 מר
3
1,399,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 59
62 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
10 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ורבורג
75 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
120 מר
4.5
4,390,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
50 מר
2
1,270,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
86 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
80 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 15
98 מר
4
1,890,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 1
180 מר
5
8,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
120 מר
5
3,400,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 14
135 מר
5
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 12
106 מר
4
2,860,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
120 מר
4
3,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
120 מר
5
2,280,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
120 מר
4.5
4,390,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
90 מר
3.5
2,280,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
80 מר
4
1,630,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 14
105 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
120 מר
4.5
4,400,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
50 מר
2
700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 3
130 מר
4
2,270,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
52 מר
2
695,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
120 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
120 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
117 מר
5
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
120 מר
4
2,270,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
85 מר
3
2,320,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ורבורג
75 מר
4
1,720,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
52 מר
2
695,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
40 מר
2
1,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 12
89 מר
3.5
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
51 מר
2
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
55 מר
2.5
1,740,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
42 מר
1.5
880,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
100 מר
4
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 20
89 מר
3
1,760,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
100 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 21
100 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
55 מר
2.5
1,820,000 ₪
ירושלים קרית היובל
יורי שטרן 8
116 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
54 מר
2.5
1,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 20
108 מר
4
2,050,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 28
136 מר
5
2,480,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
117 מר
5
2,285,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ורבורג
90 מר
4
1,770,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
105 מר
4.5
2,650,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
150 מר
5
3,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 26
104 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
50 מר
2
950,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
80 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
55 מר
2
1,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 12
89 מר
3.5
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
130 מר
5
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 12
89 מר
3.5
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 17
110 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
41 מר
1
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
120 מר
5
2,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ורבורג 4
67 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 10
86 מר
4.5
2,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
65 מר
2.5
1,940,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 7
82 מר
3
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
130 מר
5
3,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
יאנוש קורצ'אק
120 מר
5
2,680,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
60 מר
2
920,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
40 מר
2
1,270,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 12
90 מר
3.5
2,150,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 10
86 מר
4.5
2,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ישראל זנגוויל
160 מר
5
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 28
115 מר
4
2,075,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
160 מר
5
4,500,000 ₪