ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
120 מר
5
3,400,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 46
140 מר
7
2,650,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 23
120 מר
5
1,900,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 14
135 מר
5
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
85 מר
4
1,730,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 12
106 מר
4
2,860,000 ₪
ירושלים קרית היובל
הרב חיים חביב 1
60 מר
3
1,630,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
120 מר
4
3,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
120 מר
5
2,280,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
75 מר
3
1,975,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
120 מר
5
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
120 מר
4.5
4,390,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
90 מר
3.5
2,280,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 46
150 מר
7
2,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
220 מר
9
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 35
94 מר
4.5
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 14
105 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
80 מר
4
1,630,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
50 מר
2
700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
120 מר
4.5
4,400,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 3
130 מר
4
2,270,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
100 מר
4
1,830,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
48 מר
2
1,150,000 ₪
ירושלים קרית היובל
א.ד. גורדון
150 מר
7
3,290,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל
50 מר
2.5
1,240,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
52 מר
2
695,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אנילביץ'
120 מר
5
ירושלים קרית היובל
ארתור הנטקה
78 מר
4.5
1,670,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
120 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה 9
100 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
120 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים קרית היובל
מאיר אבנר
1 מר
4
1,595,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ארתור הנטקה 48 כניסה:2
78 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
56 מר
3
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
85 מר
3
2,320,000 ₪
ירושלים קרית היובל
יאנוש קורצ'אק 10
150 מר
7
2,900,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
120 מר
4
2,270,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
117 מר
5
ירושלים קרית היובל
גואטמאלה
3.5
1,550,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ורבורג
75 מר
4
1,720,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
95 מר
4
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
60 מר
3
1,360,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
52 מר
2
695,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
160 מר
8
2,900,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל
38 מר
2
1,190,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם ניסן
482 מר
5.5
4,000,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
100 מר
5
1,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
40 מר
2
1,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 12
89 מר
3.5
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ניידיץ 1
80 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל
48 מר
3
1,490,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
85 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
51 מר
2
ירושלים קרית היובל
ארתור הנטקה 82
60 מר
3
1,360,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה
90 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל
38 מר
2
1,190,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
55 מר
2.5
1,740,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ארתור הנטקה 64
127 מר
5
2,330,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
42 מר
1.5
880,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בורוכוב
45 מר
3
1,425,000 ₪
ירושלים קרית היובל
חיים סירני
140 מר
7
3,290,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה
70 מר
3.5
1,480,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 000
84 מר
3.5
1,775,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בורוכוב 3
90 מר
4.5
1,890,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
100 מר
4
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 20
89 מר
3
1,760,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
100 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 28
136 מר
5
2,480,000 ₪
ירושלים קרית היובל
מאיר אבנר 14
87 מר
4.5
2,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ורבורג
90 מר
4
1,770,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 20
108 מר
4
2,050,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
55 מר
2.5
1,820,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
54 מר
2.5
1,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 21
100 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים קרית היובל
משה קליינמן 12
51 מר
3
1,390,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
117 מר
5
2,285,000 ₪
ירושלים קרית היובל
א.ד. גורדון 5 כניסה:ב
43 מר
2
1,400,000 ₪
ירושלים קרית היובל
הציונות 7
100 מר
4
2,000,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
105 מר
4.5
2,650,000 ₪
ירושלים קרית היובל
קליינמן
140 מר
6
2,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
יורי שטרן 8
116 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים קרית היובל
מאיר אבנר 4
45 מר
2.5
1,250,000 ₪
ירושלים קרית היובל
וולטה עילית
50 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים קרית היובל
יאנוש קורצ'אק
7
2,880,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
150 מר
5
3,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 16
140 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בורוכוב
80 מר
4
1,775,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 26
104 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים קרית היובל
מאיר אבנר 10 כניסה:12
50 מר
2.5
1,400,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
60 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה
110 מר
5
1,750,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בורוכוב
55 מר
3
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 44
90 מר
4.5
2,030,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
50 מר
2
950,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
90 מר
5.5
1,750,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
80 מר
3
1,300,000 ₪