ירושלים קרית היובל
בוליביה 9
100 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
175 מר
4
ירושלים קרית היובל
יאנוש קורצ'אק 10
150 מר
7
2,900,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל
38 מר
2
1,190,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
101 מר
4
ירושלים קרית היובל
ארתור הנטקה 48 כניסה:2
78 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פלורנטין 15
90 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
א.ד. גורדון
90 מר
4
2,495,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
117 מר
5
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
113 מר
4.5
2,600,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
120 מר
5
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
55 מר
2.5
1,740,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
220 מר
9
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני 117
86 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
80 מר
4
1,630,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
38 מר
2
1,620,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 20
111 מר
4
1,990,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
100 מר
4
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 12
89 מר
3.5
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
102 מר
4
2,580,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 20
89 מר
3
1,760,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 24
136 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בורוכוב 3
90 מר
4.5
1,890,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 1
180 מר
5
8,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
100 מר
4.5
ירושלים קרית היובל
אנילביץ'
120 מר
5
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
120 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 15
98 מר
4
1,890,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בורוכוב
90 מר
4.5
2,000,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
90 מר
3.5
2,280,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 1
200 מר
6
6,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פלורנטין
160 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
מרקו ברוך
100 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
120 מר
4
2,270,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
100 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל
54 מר
3
1,280,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
54 מר
2.5
1,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 23
120 מר
5
1,900,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 31
90 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים קרית היובל
מאיר אבנר 14
87 מר
4.5
2,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
א.ד. גורדון 5 כניסה:ב
43 מר
2
1,400,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 20
108 מר
4
2,050,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 49
60 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
80 מר
4
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
11111 מר
1
1,960,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
120 מר
4.5
4,390,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פלורנטין 15
66 מר
3
1,750,000 ₪
ירושלים קרית היובל
הציונות 7
100 מר
4
2,000,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ישראל זנגוויל
160 מר
5
ירושלים קרית היובל
יורי שטרן 8
116 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 21
100 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בורוכוב
90 מר
4
1,890,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 28
136 מר
5
2,480,000 ₪
ירושלים קרית היובל
משה קליינמן 12
51 מר
3
1,390,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 000
90 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 17
110 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
105 מר
4.5
2,650,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 1
105 מר
4
2,970,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
300 מר
5
6,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
117 מר
5
2,285,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ורבורג
90 מר
4
1,770,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
60 מר
3
1,360,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 1
85 מר
3.5
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
55 מר
2.5
1,820,000 ₪
ירושלים קרית היובל
קליינמן
140 מר
6
2,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ורבורג
75 מר
4
1,720,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ארתור הנטקה 50
80 מר
4
ירושלים קרית היובל
יצחק רובינשטיין
90 מר
4.5
2,000,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ארתור הנטקה 64
127 מר
5
2,330,000 ₪
ירושלים קרית היובל
חיים סירני
142 מר
5
3,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
מאיר אבנר 4
45 מר
2.5
1,250,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 14
135 מר
5
ירושלים קרית היובל
בורוכוב
87 מר
4
1,860,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה
70 מר
3.5
1,480,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
100 מר
4
1,830,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 16
140 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל
48 מר
3
1,490,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ישראל זנגוויל
70 מר
3
1,690,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פלורנטין
140 מר
5
2,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
42 מר
1.5
880,000 ₪
ירושלים קרית היובל
א.ד. גורדון 4
70 מר
4
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
150 מר
5
3,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
60 מר
3
1,399,000 ₪
ירושלים קרית היובל
יאנוש קורצ'אק
7
2,880,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
163 מר
6
3,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 46
150 מר
7
2,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
195 מר
6
4,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
א.ד. גורדון 6
150 מר
6.5
3,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בורוכוב
80 מר
4
1,775,000 ₪
ירושלים קרית היובל
חיים סירני
120 מר
4.5
2,600,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
51 מר
2
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 000
84 מר
3.5
1,775,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 59
62 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
120 מר
4.5
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ארתור הנטקה
78 מר
4.5
1,670,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה
90 מר
4.5
1,790,000 ₪