ירושלים גילה
תרשיש
85 מר
4
1,710,000 ₪
ירושלים גילה
צביה ויצחק
94 מר
3
1,680,000 ₪
ירושלים גילה
לבונה
70 מר
3
1,345,000 ₪
ירושלים גילה
יהלום 223
85 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים גילה
יפה רום
100 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי 71
110 מר
5
1,650,000 ₪
ירושלים גילה
אודם 572
70 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים גילה
אודם 16
65 מר
3
1,320,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי
70 מר
3.5
1,520,000 ₪
ירושלים גילה
יהלום
85 מר
4
1,640,000 ₪
ירושלים גילה
ורדינון
95 מר
4.5
1,455,000 ₪
ירושלים גילה
האזוב 31
100 מר
4.5
1,600,000 ₪
ירושלים גילה
הגומא 449
100 מר
5
1,500,000 ₪
ירושלים גילה
הנופך 241
72 מר
3
1,320,000 ₪
ירושלים גילה
צאלים 2
80 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים גילה
נשר
120 מר
5.5
1,740,000 ₪
ירושלים גילה
הצבעוני 1
125 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים גילה
אחלמה
110 מר
5
1,500,000 ₪
ירושלים גילה
אריה בן אליעזר 29
110 מר
5
2,100,000 ₪
ירושלים גילה
איילה 420
71 מר
4
1,350,000 ₪
ירושלים גילה
גבעת קנדה 33
120 מר
4.5
2,500,000 ₪
ירושלים גילה
הסיגלית 4
107 מר
4
1,880,000 ₪
ירושלים גילה
יקינטון
105 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים גילה
אריה בן אליעזר
103 מר
5
ירושלים גילה
רפאל דה לה פרגולה
155 מר
5
3,100,000 ₪
ירושלים גילה
המחנכת 52
117 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים גילה
הסיגלית 11
107 מר
4
1,890,000 ₪
ירושלים גילה
השליו 411
70 מר
3
ירושלים גילה
האזוב
85 מר
4
1,725,000 ₪
ירושלים גילה
החסידה 11
65 מר
3
1,275,000 ₪
ירושלים גילה
הצבר 30
73 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים גילה
מרווה
72 מר
3
1,480,000 ₪
ירושלים גילה
הנופך
73 מר
3
1,450,000 ₪
ירושלים גילה
אחלמה
75 מר
4
1,420,000 ₪
ירושלים גילה
ברקת 220
90 מר
3.5
1,600,000 ₪
ירושלים גילה
תירוש 3
70 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים גילה
האחות יהודית 236
75 מר
3.5
1,350,000 ₪
ירושלים גילה
ליש 403
100 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים גילה
ליש 402
63 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים גילה
מרווה
70 מר
3
1,720,000 ₪
ירושלים גילה
הנופך 242
80 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים גילה
צביה ויצחק 420
85 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים גילה
תרשיש
70 מר
3.5
1,395,000 ₪
ירושלים גילה
צביה ויצחק 76
130 מר
4
ירושלים גילה
אריה בן אליעזר 47
100 מר
4
2,000,000 ₪
ירושלים גילה
צביה ויצחק 20
120 מר
5
2,550,000 ₪
ירושלים גילה
לבונה 3
100 מר
5
2,000,000 ₪
ירושלים גילה
ליש
93 מר
4.5
1,580,000 ₪
ירושלים גילה
צאלים
60 מר
3
1,245,000 ₪
ירושלים גילה
המחנכת 15
120 מר
5
2,930,000 ₪
ירושלים גילה
הצבר 203
90 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים גילה
הגומא
70 מר
3
ירושלים גילה
כמון 5
110 מר
4
2,155,000 ₪
ירושלים גילה
צאלים 5
90 מר
4
1,530,000 ₪
ירושלים גילה
התאנה
68 מר
3.5
1,449,000 ₪
ירושלים גילה
מבוא יסמין 5
90 מר
4
1,460,000 ₪
ירושלים גילה
האנפה
98 מר
4
1,390,000 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון
60 מר
3
1,275,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי 67
140 מר
6
2,500,000 ₪
ירושלים גילה
הנופך
72 מר
3
1,320,000 ₪
ירושלים גילה
יצהר 56
150 מר
4
4,800,000 ₪
ירושלים גילה
האחות יהודית 55
60 מר
3.5
1,260,000 ₪
ירושלים גילה
שמיר
480 מר
12
5,120,000 ₪
ירושלים גילה
הגננת 224
85 מר
3.5
1,750,000 ₪
ירושלים גילה
הגומא 3
100 מר
5
1,790,000 ₪
ירושלים גילה
יצהר 58
124 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים גילה
התאנה 115
74 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים גילה
תירוש
90 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי 65
90 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים גילה
שלמה
140 מר
5
2,190,000 ₪
ירושלים גילה
התאנה
106 מר
4.5
1,890,000 ₪
ירושלים גילה
דגן
280 מר
5
ירושלים גילה
תירוש 511
130 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים גילה
אודם 40
75 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים גילה
האחות יהודית 237
95 מר
3.5
1,750,000 ₪
ירושלים גילה
מבוא הקינמון
75 מר
4
ירושלים גילה
המחנכת
110 מר
4.5
2,220,000 ₪
ירושלים גילה
המחנכת
95 מר
4
1,930,000 ₪
ירושלים גילה
התבלין
110 מר
4
2,280,000 ₪
ירושלים גילה
יקינטון 576
80 מר
4
1,610,000 ₪
ירושלים גילה
משה יוסטמן 18
95 מר
3
1,690,000 ₪
ירושלים גילה
שלמה דוגה
110 מר
4
2,450,000 ₪
ירושלים גילה
יהושע ברוכי 3
175 מר
6
3,350,000 ₪
ירושלים גילה
המחנכת 58
100 מר
4
ירושלים גילה
גבעת קנדה
80 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי
108 מר
4.5
1,825,000 ₪
ירושלים גילה
רפאל דה לה פרגולה 15
84 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים גילה
הגננת
90 מר
4
1,590,000 ₪
ירושלים גילה
השליו 422
90 מר
4.5
1,700,000 ₪
ירושלים גילה
אגמון 1
65 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים גילה
צביה ויצחק 54
117 מר
4
2,290,000 ₪
ירושלים גילה
לבונה 3
60 מר
3
1,330,000 ₪
ירושלים גילה
תרשיש 33
105 מר
5
1,650,000 ₪
ירושלים גילה
אודם
70 מר
3
1,450,000 ₪
ירושלים גילה
יקינטון 576
90 מר
4
1,590,000 ₪
ירושלים גילה
אלמוג
120 מר
6
2,250,000 ₪