ירושלים מחנה יהודה
 
60
3.5
1,750,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הדקל 2
65
3.5
1,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
חכם שלום 11
75
3.5
1,950,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
110
3.5
1,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
נהר פרת 9
65
3.5
2,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אילת 8
72
3.5
2,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הגלבוע 11
92
3.5
3,700,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80
3.5
1,270,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
בן נריה
100
3.5
3,400,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80
3.5
1,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
140
3.5
2,170,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
האשכול 6
60
3.5
1,690,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
85
3.5
2,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 74
80
3.5
2,200,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
120
3.5
ירושלים מחנה יהודה
גילה
72
3.5
1,360,000 ₪