ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
85 מר
3.5
2,490,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
72 מר
3.5
1,370,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
3.5
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
75 מר
3.5
2,250,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3.5
1,650,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
שערי צדק
77 מר
3.5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3.5
1,360,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
71 מר
3.5
1,320,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3.5
ירושלים מחנה יהודה
גילה
66 מר
3.5
1,180,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3.5
1,340,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
83 מר
3.5
1,290,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
שערי צדק 5
75 מר
3.5
2,100,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3.5
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
בית יעקב
78 מר
3.5
2,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
השיקמה
80 מר
3.5
1,720,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
3.5
1,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אילת
72 מר
3.5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מסילת ישרים 17
97 מר
3.5
2,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
73 מר
3.5
1,790,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
3.5
1,450,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
3.5
1,390,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 155
88 מר
3.5
3,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3.5
1,330,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3.5
1,230,000 ₪