פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס 2
250
6
3,250,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג
125
6
2,950,000 ₪