פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן 4
180 מר
6
2,688,888 ₪