פתח תקווה כפר אברהם
דבורה הנביאה 8
163 מר
6
3,600,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
דבורה הנביאה
480 מר
6
3,490,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס
200 מר
6
2,790,000 ₪