פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס
200 מר
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
דבורה הנביאה 8
163 מר
6
3,600,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
דבורה הנביאה
480 מר
6
3,490,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן 27
200 מר
6
2,880,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן 15
270 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
שמואל חיים לנדוי 26
180 מר
6
3,500,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן 4
180 מר
6
2,688,888 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
שמואל חיים לנדוי 6
360 מר
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס
200 מר
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
שמואל חיים לנדוי 26
280 מר
6
3,400,000 ₪