פתח תקווה כפר אברהם
רמחל
270
3,600,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס 1
220
7
פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס
250
7
3,190,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
רמח"ל 13
380
8
פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג 10
55
2.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס 21
200
5
3,500,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן 27
75
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
שמואל חיים לנדוי
170
7
2,900,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 43
75
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
 
240
6
3,500,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
דבורה הנביאה
450
8
3,590,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס 2
250
6
3,250,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג
1100
פתח תקווה כפר אברהם
דבורה הנביאה 6
240
פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג
125
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן 1
175
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן 3
165
5
3,650,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
דבורה הנביאה
250
פתח תקווה כפר אברהם
 
160
5
1,680,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג
96
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 43
92
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס 21
200
6.5
3,500,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
ריינס
220
3,400,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
ריינס
220
3,150,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
דבורה הנביאה
173
3,590,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן
216
3,590,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן 1
175
4
2,480,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג 100
50
2.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג 100
50
2.5
1,265,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
 
48
2.5
1,170,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
 
250
6
2,730,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
 
200
7
3,250,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן 10
350
7
3,620,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס
320
5.5
3,070,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן 27
75
3
פתח תקווה כפר אברהם
 
250
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל
550
5
3,200,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס
220
7
3,230,000 ₪