פתח תקווה רמות ורבר
דרך זאב ז'בוטינסקי 31
58 מר
3
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים
72 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 5
65 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 26
70 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 4
50 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 12
134 מר
3
1,970,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
65 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 10
70 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 4
80 מר
3
1,530,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 31
80 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
75 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 11
79 מר
3
1,495,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
75 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
75 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
80 מר
3
1,510,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
70 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח
86 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
70 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
5 מר
3
1,660,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר
80 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 2
75 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קדיש לוז 6
55 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הנס אנדרסן 3
46 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר
72 מר
3
1,325,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 9
80 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפועל הצעיר
78 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
75 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 9
74 מר
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר 7
75 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
70 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
70 מר
3
1,220,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 11
70 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 2
70 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפועל הצעיר 7
82 מר
3
1,460,000 ₪