פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 2
79 מר
3.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 25
60 מר
3.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 26
50 מר
2.5
1,149,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
145 מר
6
2,870,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 1
54 מר
3
1,220,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 4
80 מר
4
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
60 מר
2.5
1,165,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה
87 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 3
60 מר
3.5
1,220,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 18
65 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה
78 מר
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
55 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 8
74 מר
3.5
1,230,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג
70 מר
3.5
1,000,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 1
80 מר
4
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג
90 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 10
160 מר
5
2,000,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 36
70 מר
3
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בת שבע
351 מר
1,800,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
60 מר
2.5
1,140,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 17
50 מר
3
950,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
קהילת פראג 8
60 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 18
60 מר
3
980,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 11
60 מר
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 5
75 מר
4
1,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול הולצברג 4 4
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה
55 מר
3
880,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 13
80 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
קהילת פראג 8
60 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ויסבורג
135 מר
6
1,290,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
70 מר
3
3,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 7
55 מר
3
990,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 2
85 מר
4
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
80 מר
3.5
פתח תקווה יוספטל
ברנר
670 מר
4
3,090,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בת שבע 7
220 מר
10
3,600,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בת שבע 6
180 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 17
60 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 16
100 מר
6
1,280,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
60 מר
3
1,090,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
70 מר
3
3,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 10
68 מר
4
1,140,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 22
70 מר
4
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג
65 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 28
76 מר
3.5
1,165,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
50 מר
2.5
950,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
57 מר
3.5
1,070,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה
80 מר
4
1,190,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
60 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60 מר
3
1,095,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בר גיורא 10
220 מר
6.5
3,180,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר 30
130 מר
4
2,900,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 4
50 מר
2.5
985,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 5
75 מר
3.5
1,225,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 10
160 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
56 מר
2.5
1,145,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
הותיקים 1
650 מר
7
2,950,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר 30
480 מר
4
2,900,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 14
70 מר
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
65 מר
3
970,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג 16
121 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר 13
45 מר
2
2,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
70 מר
3.5
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
60 מר
3
900,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 4
60 מר
3
950,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג
18 מר
5
1,870,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 18
65 מר
3
1,150,110 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
3
930,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד''ר וייסבורג 26 26
60 מר
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 1
61 מר
3
999,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
100 מר
4
1,070,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
55 מר
4
960,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 4
56 מר
3.5
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 21
60 מר
3
930,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד''ר וייסבורג 26 26
60 מר
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
70 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
135 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 1
60 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג
68 מר
3
1,060,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 5
68 מר
3
1,157,777 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
59 מר
3
960,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג
57 מר
3.5
970,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
60 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
700 מר
3
3,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 5
75 מר
3.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
75 מר
3.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
55 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 3
70 מר
3.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג
60 מר
3
950,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 14
65 מר
3
1,125,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בת שבע 27
800 מר
3,800,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
60 מר
2
950,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בת שבע
800 מר
5
3,800,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 23
120 מר
5
1,800,000 ₪