פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
60
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 20
65
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
145
6
2,870,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 8
74
3.5
1,230,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
68
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 18
65
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 31
70
3
1,230,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בר גיורא
180
7
2,800,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 25
55
3
1,175,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר 30
130
4
2,900,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 4
60
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 3
60
3.5
1,220,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
57
3.5
1,130,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 7
55
3
990,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 2
85
4
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג
130
5.5
1,800,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בר גיורא
185
7
2,800,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
60
3
3,090,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בר גיורא 5
230
7
2,900,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג
70
3.5
1,000,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 6
60
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 8
75
3.5
1,225,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
55
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 7
60
3
1,135,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ירושלים
180
1,570,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 1
60
3
1,050,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 30
65
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
50
2.5
1,085,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בת שבע 27
700
3,600,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
60
3
פתח תקווה יוספטל
הרב חנזין
101
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 2
60
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 28
60
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 26
80
4
1,300,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
75
3.5
1,110,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג 12
85
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג 20
255
4
פתח תקווה יוספטל
בת שבע 3
350
1,850,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 10
160
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בת שבע 27
700
5
3,600,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 4
80
4
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
158
6
2,890,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 3
100
4
1,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
80
3.5
פתח תקווה יוספטל
בת שבע
351
1,800,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
70
3
3,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
60
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בת שבע 6
180
6
2,750,000 ₪