פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
90
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ווינברגר 3
87
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
100
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 22
90
4
1,825,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 9
100
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 10
100
4
2,270,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
90
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין
90
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
95
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
87
4
1,685,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 1
78
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90
4
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 7
95
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב
99
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 9
95
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין
100
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
פרופ' ישראל ייבין 6
109
4
2,309,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 10
97
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 16
78
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב 2
87
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 20
92
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 1
100
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
100
4
1,350,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
80
4
1,360,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 6
100
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 20
115
4
2,215,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 10
83
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין
90
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 16
75
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 11
100
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 18
84
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 39
89
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 7
83
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 8
85
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 6
95
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 10
87
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 1
197
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 9
92
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 7
85
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 33
86
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 4
78
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 25
111
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 72
85
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה
100
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 14
80
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 7
90
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 16
113
4
2,130,000 ₪