פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 1
95
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דב הוז 1
95
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 17
89
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
האורים
95
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 1
102
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 10
95
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
ברץ 2
100
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
מוסטובוי 4
90
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 15
95
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 1
97
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 48
110
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
האורים
95
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 5
110
4
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 28
100
4
1,760,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
מיכל לייב כץ
115
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היסמין
95
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
90
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
100
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 18
104
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
ברץ 4
110
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 2
93
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
ברץ 6
90
4
1,839,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 30
88
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
95
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
מיכל לייב כץ
95
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
94
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב
120
4
פתח תקווה כפר גנים א
 
98
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
שז"ר
107
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
 
95
4
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית
175
4
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 35
100
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
מיכל לייב כץ
100
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
האורים 8
117
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 22
100
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 29
110
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
100
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 17
98
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
וייצמן
167
4
5,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
מיכל לייב כץ
120
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
90
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 15
95
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
93
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 5
170
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
 
110
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 48
102
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
וייצמן
110
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
117
4