פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 13
112 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 22
100 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 19
105 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
שז"ר
100 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 13
158 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 38
105 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 40
94 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 28
100 מר
4
1,810,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
93 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית 2
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
116 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 28
110 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 9
120 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
110 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
88 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 31
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
שז"ר
107 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 10
108 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
117 מר
4
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 48
100 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 13
110 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
100 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית 9
100 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 3
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
100 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
94 מר
4
1,995,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 24
110 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
110 מר
4
1,825,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
110 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
116 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
90 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 29
105 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 2
93 מר
4
2,270,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 3
170 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 11
120 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 10
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 28
110 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
מוסטובוי
100 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 9
105 מר
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 2
98 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 5
170 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 28
115 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 40
110 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
האורים
100 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 32
85 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית 2
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 19
110 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דב הוז
97 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 10
108 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 17
100 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 17 17
100 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 17
120 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית 2
100 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
105 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
97 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
87 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 8
90 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
האורים 5
118 מר
4
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
90 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
110 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 7 7
92 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
110 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 8
90 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 44
97 מר
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 4
90 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 9
117 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
107 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 17
116 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 22
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 7
91 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
110 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
108 מר
4
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 9
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
יטקובסקי אחים 2
116 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
105 מר
4
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 48
92 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
מוסטובוי 6
85 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 17
98 מר
4
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 17
85 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
110 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
110 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגיטו
110 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
יטקובסקי אחים 4
110 מר
4
2,220,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
110 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
110 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
110 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
110 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
האורים
95 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דב הוז
95 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
120 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 17
100 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
טרומפלדור 70
82 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דב הוז
95 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית
110 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 14
100 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 13
100 מר
4
1,850,000 ₪