פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
95
4
2,370,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 59
101
4
2,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
104
4
2,320,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
מרק לברי 1
110
4
2,370,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יגאל מוסינזון
110
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
101
4
פתח תקווה כפר גנים ג
יגאל מוסינזון
110
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 44
110
4
2,430,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין 18
114
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
110
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
100
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 2
101
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 25
115
4
2,495,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
120
4
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 6
107
4
2,430,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
100
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 33
122
4
2,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין 1
119
4
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
110
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
מרק לברי
125
4
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
107
4
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 2
113
4
2,430,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יגאל מוסינזון
100
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
לוחמי הגטו 40
113
4
2,460,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
110
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יגאל מוסינזון
110
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
100
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
107
4
2,390,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 89
96
4
2,380,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
100
4
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
110
4
2,360,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 89
95
4
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 25
107
4
2,370,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
97
4
3,120,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 9
160
4
4,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
107
4
2,390,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
110
4
2,330,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
110
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 31
110
4
2,310,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
115
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
100
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
106
4
2,370,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
לוחמי הגטו 40
113
4
2,355,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
102
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
113
4
2,430,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
14
4
2,370,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
115
4
2,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
105
4
2,300,000 ₪