פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 22
89
4
1,430,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 23
105
4
2,099,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב 17
95
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב 39
87
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 19
95
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב 12
95
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
103
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן צבי 27
103
4
2,040,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
92
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב 25
100
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 12
100
4
1,799,999 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס 24
85
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב 12
95
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן צבי 27
103
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 3
100
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 23
90
4
1,610,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
המגיד 4
90
4
1,610,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב
95
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 3
100
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 14
100
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 33
95
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי 13
89
4
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי 13
6
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 28
103
4
1,810,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
זכריה הלל 1
120
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 31
94
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
93
4
1,810,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
92
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
100
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
97
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 17
100
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
104
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הערבה
100
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
78
4
2,130,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
100
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 24
90
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
ישראל ישעיהו
100
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן צבי 27
105
4
1,955,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש 26
100
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 35
102
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 15
104
4
1,915,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 15
102
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 33
106
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
98
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב 27
80
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
95
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש 14
80
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 12
100
4
1,870,000 ₪