פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
140
4
2,030,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
87
4
1,685,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
100
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90
4
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב 25
100
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
106
4
2,075,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
104
4
2,320,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 16
100
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
85
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרומקין
110
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה אחדות
גדנ"ע 6
100
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
ריבלין 6
76
4
1,250,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור
107
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 7
95
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש
105
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 26
134
4
3,000,000 ₪
פתח תקווה הדר המושבות
חדרה 32
94
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
90
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון
160
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
90
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 12
100
4
1,799,999 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 3
95
4
1,995,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 18
104
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
100
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 56
106
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה הדר המושבות
רחובות 4
104
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 14
102
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה מרקוס
80
4
1,290,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 13
88
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
107
4
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
ברץ 4
110
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה
לודיוב
114
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
105
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד חיון 4
10
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זכרון משה 1
97
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה קרול
לודיוב
114
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה קרול
בנימין דיסקין 2
120
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הצבר 2
106
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 20
100
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד חיון
100
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב
99
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רבקה גובר 7
108
4
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן
12
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב 1
100
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרישמן 3
60
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 18
100
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 28
100
4
15,000 ₪