רמת גן החרוזים
רות 8
103 מר
5
2,650,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
12 מר
5
3,900,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 6
150 מר
5
4,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים 6
118 מר
5
3,320,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
10 מר
5
2,830,000 ₪
רמת גן החרוזים
רות
12 מר
5
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 4
116 מר
5
3,180,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 4
116 מר
5
3,120,000 ₪
רמת גן החרוזים
יהודית 10
130 מר
5
5,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
116 מר
5
3,190,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 11
125 מר
5
5,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
110 מר
5
2,790,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
118 מר
5
3,880,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
120 מר
5
3,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
אסף 1
173 מר
5
5,830,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
120 מר
5
4,700,000 ₪
רמת גן החרוזים
רחובות הנהר 11
114 מר
5
3,350,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
150 מר
5
4,450,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 8
124 מר
5
3,700,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר 100
112 מר
5
3,800,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים 6
116 מר
5
3,350,000 ₪
רמת גן החרוזים
ידע עם
125 מר
5
2,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
125 מר
5
2,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
190 מר
5
4,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 2
120 מר
5
2,780,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים 6
120 מר
5
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
125 מר
5
2,870,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
125 מר
5
2,870,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק 1
136 מר
5
5,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
150 מר
5
4,500,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
130 מר
5
2,750,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
130 מר
5
3,490,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
120 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
מבוא אנה פרנק 4
116 מר
5
3,190,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
136 מר
5
5,300,000 ₪
רמת גן החרוזים
יואב 28
120 מר
5
4,650,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
110 מר
5
4,000,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
120 מר
5
2,750,000 ₪
רמת גן החרוזים
איתמר
148 מר
5
4,600,000 ₪
רמת גן החרוזים
אנה פרנק
115 מר
5
2,850,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים 10
118 מר
5
3,150,000 ₪
רמת גן החרוזים
חרוזים
120 מר
5
2,950,000 ₪