בת ים בית וגן
ההגנה 28
88 מר
4
1,685,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 9
105 מר
4
1,775,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 26
77 מר
2.5
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 5
65 מר
2.5
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 11
82 מר
4
1,773,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
90 מר
4
1,490,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 8
75 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
92 מר
4
1,470,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 27
80 מר
3
1,520,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 32
86 מר
3.5
1,590,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 74
108 מר
5
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 6
106 מר
4
1,860,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 15
55 מר
2
1,420,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת
71 מר
3
1,490,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
80 מר
3
1,420,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
82 מר
3
1,449,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 15
89 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
99 מר
6
בת ים בית וגן
דניאל
50 מר
2
1,150,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת
96 מר
4
1,700,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 34
7 מר
4
1,630,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 16
80 מר
3
1,420,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 19
90 מר
3.5
1,720,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 68
75 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
82 מר
3
1,440,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 15
80 מר
3
1,445,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת
78 מר
3
1,485,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 24
78 מר
4
1,600,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת
60 מר
2
1,240,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 4
81 מר
2.5
1,490,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
80 מר
3
1,390,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
82 מר
3
1,449,000 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 2
180 מר
5
1,849,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
75 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
93 מר
3
1,390,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג 7
85 מר
3
1,575,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 33
108 מר
4
1,775,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 28
93 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
55 מר
2
1,269,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 23
80 מר
3.5
בת ים בית וגן
אנילביץ' 33
88 מר
3
בת ים בית וגן
דניאל
85 מר
3.5
1,440,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 2
90 מר
3.5
1,760,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 2
92 מר
3
1,395,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 26
180 מר
5
1,749,999 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 29
82 מר
3
1,445,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 7
80 מר
3
1,490,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
75 מר
2.5
1,420,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
86 מר
2.5
1,330,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 1
115 מר
4
1,795,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 15
72 מר
2.5
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
95 מר
4
2,180,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 33
108 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג
85 מר
3
1,625,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
89 מר
3
1,430,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 74
98 מר
3.5
1,900,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
80 מר
3.5
1,490,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 14
55 מר
2
1,250,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
90 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 1
95 מר
3
1,630,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 18
100 מר
4
2,250,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 28
107 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
90 מר
4
בת ים בית וגן
דניאל
86 מר
3
1,470,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת
60 מר
2
1,130,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת
65 מר
2.5
1,249,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג 3
93 מר
4
2,350,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
95 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
80 מר
3
1,530,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג 3
95 מר
4
1,840,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 33
110 מר
4
1,690,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 25
80 מר
3
1,325,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג 3
78 מר
3
1,630,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
60 מר
2.5
1,190,000 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 10
65 מר
2.5
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 14
70 מר
3
1,320,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 34 34
95 מר
1,630,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 39
107 מר
4
בת ים בית וגן
בית וגן
80 מר
1,320,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
95 מר
4
1,630,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
115 מר
1,750,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 7
75 מר
3
1,420,000 ₪
בת ים בית וגן
חי"ש 3
80 מר
3.5
1,650,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 33
70 מר
3
1,330,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
100 מר
4
1,399,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 3
110 מר
4
1,620,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
67 מר
2.5
1,390,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 3
85 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
90 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 7
105 מר
4
1,690,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 26
60 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
130 מר
4
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
80 מר
3
בת ים בית וגן
ההגנה 111
65 מר
2.5
1,250,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 30
120 מר
4
1,950,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 21
75 מר
2.5
1,500,000 ₪