דירות למכירה

תצוגה מיון
54 מודעות - עמוד 1 מתוך 2

באר שבע מרכז אזרחי

חיים הזז 8

147 מ"ר
5 חד'
1,450,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

יצחק רגר 55
11% 2,200,000 ₪
122 מ"ר
4 חד'
1,950,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

שמעוני 9

110 מ"ר
5 חד'
9%+ 1,350K ₪

באר שבע מרכז אזרחי

יעקב כהן 7

139 מ"ר
4 חד'
9%+ 1,750K ₪

באר שבע מרכז אזרחי

התקווה 1

147 מ"ר
4 חד'
1,499,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

התקווה 14

131 מ"ר
4 חד'
1,435,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

יצחק בן צבי 9

178 מ"ר
5.5 חד'
2,300,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

יעקב כהן 3
2% 1,950,000 ₪
158 מ"ר
5 חד'
6%+ 1,900K ₪

באר שבע מרכז אזרחי

התקווה 16

160 מ"ר
4 חד'
1,570,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

יעקב כהן
1% 1,930,000 ₪
163 מ"ר
5 חד'
4%+ 1,900K ₪

באר שבע מרכז אזרחי

דוד וולפסון 32

108 מ"ר
4 חד'
950,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

התקווה 14

135 מ"ר
4 חד'
1,500,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

לייב יפה 15

100 מ"ר
4 חד'
830,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

יצחק בן צבי
2% 2,350,000 ₪
230 מ"ר
5 חד'
2,280,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

שמעוני
11% 1,020,000 ₪
100 מ"ר
4 חד'
4%+ 1,150K ₪

באר שבע מרכז אזרחי

שמעוני 11
2% 1,404,000 ₪
100 מ"ר
4.5 חד'
1,440,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

התקווה 14
1% 1,500,000 ₪
120 מ"ר
4 חד'
1,480,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

באר שבע

110 מ"ר
5 חד'
940,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

יצחק רגר 56

140 מ"ר
5 חד'
2,000,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

התקווה 1

162 מ"ר
4 חד'
1,590,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

התקווה
3% 1,385,000 ₪
135 מ"ר
4 חד'
1,340,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

התקווה 12

113 מ"ר
3 חד'
1,430,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

יצחק בן צבי

121 מ"ר
3 חד'
1,220,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

לייב יפה

100 מ"ר
4 חד'
 

באר שבע מרכז אזרחי

יצחק בן צבי
5% 1,275,000 ₪
104 מ"ר
3 חד'
1,210,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

התקווה 14
2% 1,380,000 ₪
140 מ"ר
4 חד'
1,350,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

יעקב כהן

236 מ"ר
5 חד'
5%+ 2,800K ₪

באר שבע מרכז אזרחי

יעקב כהן

167 מ"ר
5 חד'
 

באר שבע מרכז אזרחי

יצחק רגר 53
5% 1,950,000 ₪
158 מ"ר
4 חד'
2%+ 1,850K ₪

באר שבע מרכז אזרחי

יעקב כהן
2% 1,850,000 ₪
160 מ"ר
5 חד'
5%+ 1,900K ₪

באר שבע מרכז אזרחי

לייב יפה
9% 935,000 ₪
80 מ"ר
5 חד'
849,999 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

התקווה
7% 2,599,000 ₪
230 מ"ר
5 חד'
2,399,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

באר שבע

230 מ"ר
5 חד'
 

באר שבע מרכז אזרחי

התקווה 1
6% 1,399,999 ₪
120 מ"ר
4 חד'
1,499,999 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

התקווה

145 מ"ר
4 חד'
 

באר שבע מרכז אזרחי

התקווה
2% 1,210,000 ₪
104 מ"ר
3 חד'
1,180,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

יצחק רגר 49

183 מ"ר
5 חד'
5%- 1,970K ₪

באר שבע מרכז אזרחי

באר שבע

100 מ"ר
4 חד'
 

באר שבע מרכז אזרחי

התקווה 12

105 מ"ר
3 חד'
1,370,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

חיים הזז 8

147 מ"ר
5 חד'
1,550,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

דוד וולפסון 34

110 מ"ר
4.5 חד'
900,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

התקווה
9% 1,180,000 ₪
104 מ"ר
3 חד'
1,070,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

יצחק בן צבי

120 מ"ר
4 חד'
1,350,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

התקווה 14

205 מ"ר
5 חד'
2,200,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

התקווה 16

157 מ"ר
5 חד'
1,570,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

יצחק למדן

180 מ"ר
4 חד'
 

באר שבע מרכז אזרחי

חיים הזז
6% 1,540,000 ₪
140 מ"ר
5 חד'
1,440,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

התקווה

140 מ"ר
4 חד'
1,480,000 ₪