באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הדסה
180 מר
5
2,200,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
המוכתר
159 מר
5
1,670,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
המוכתר
150 מר
5
1,650,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
136 מר
3
920,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
143 מר
4
1,099,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
החלוץ
125 מר
4
1,420,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
145 מר
5
1,240,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
147 מר
5
1,390,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
184 מר
5.5
1,380,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
המוכתר
150 מר
5
1,630,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל 12
150 מר
4.5
1,260,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם
107 מר
4.5
1,010,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
אסף שמחוני
100 מר
4
900,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
130 מר
4
1,310,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
170 מר
5.5
1,530,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
דבורה
400 מר
5.5
2,100,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל 14
147 מר
5
1,390,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם
100 מר
3
920,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
המוכתר
170 מר
5
1,395,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
טרומפלדור יוסף
212 מר
3
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל 10
161 מר
4.5
1,210,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
האיילה
125 מר
4.5
1,190,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל 10
146 מר
4.5
1,250,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
174 מר
5.5
1,450,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
120 מר
4
1,230,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם 30
100 מר
4
1,100,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל 10
180 מר
5.5
1,270,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
עלי דיוויס
154 מר
5
1,430,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
המוכתר 00
120 מר
4
1,750,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל 10
156 מר
5.5
1,260,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
המוכתר
141 מר
4
1,320,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
המוכתר
150 מר
5
1,630,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם 30
100 מר
4
1,150,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם
260 מר
6
1,890,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
גרשון דובנבוים
555 מר
4
2,450,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
האיילה 161616
125 מר
5
1,190,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
החלוץ 19
220 מר
3
2,500,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם
105 מר
4.5
1,120,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
עלי דיוויס
150 מר
5
1,490,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
115 מר
4
1,150,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם
100 מר
4
980,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם 46
97 מר
3.5
900,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם 54
118 מר
4.5
995,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
210 מר
5
1,595,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
187 מר
5.5
1,450,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
עלי דיוויס 2
180 מר
5
1,330,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
עלי דיוויס
160 מר
5
1,429,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
176 מר
5.5
1,300,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
146 מר
5
1,199,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
עלי דיוויס
154 מר
5
1,455,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
176 מר
5.5
1,390,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל 10
189 מר
4.5
1,299,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל 3
136 מר
4
1,279,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
עלי דיוויס
129 מר
4
1,280,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם 30
100 מר
4
1,030,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
המוכתר 6
154 מר
5
1,655,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם 64
105 מר
4
1,100,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם 52
113 מר
4
1,200,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם 56
110 מר
4
1,100,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
קנדל הנרי 12
150 מר
4.5
1,260,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
העצמאות
180 מר
5
1,900,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
196 מר
5
1,540,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם
100 מר
4
1,090,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם 46
97 מר
3.5
880,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
המוכתר 6
137 מר
5
1,750,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל 12
184 מר
5.5
1,450,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם
112 מר
4
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל 12
150 מר
5
1,250,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
174 מר
5.5
1,290,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם 70
178 מר
5
1,590,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
אסף שמחוני 20
68 מר
3
780,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם 1
97 מר
3.5
880,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
174 מר
5.5
1,450,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם 30
98 מר
4
950,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם 56
128 מר
4.5
1,200,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
124 מר
4
1,200,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל 5
130 מר
4
1,690,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
עלי דיוויס 4
165 מר
5
1,420,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הרצל
240 מר
3
1,520,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם 26
72 מר
3
920,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
174 מר
5.5
1,450,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם
220 מר
5
10,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
139 מר
4
1,020,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
רמב"ם
148 מר
5
1,450,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
המוכתר 7
164 מר
4.5
1,250,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
עלי דיוויס
140 מר
4
1,290,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
אסף שמחוני
96 מר
4
890,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
13 מר
5
1,370,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל
121 מר
4
1,149,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל 10
140 מר
4.5
1,295,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
אסף שמחוני 20
55 מר
2.5
810,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
שלושת בני עין חרוד 11
116 מר
4
1,130,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
טרומפלדור יוסף 1
250 מר
6
3,000,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
המוכתר 6
12 מר
5
1,700,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל 14
148 מר
5
1,450,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
המוכתר 25
154 מר
5
1,655,000 ₪