באר שבע שכונה ג
גוש עציון
100 מר
3
970,000 ₪
באר שבע שכונה ג
חיבת ציון
80 מר
3
750,000 ₪
באר שבע שכונה ג
הכ"ג 7
72 מר
3
670,000 ₪
באר שבע שכונה ג
חיבת ציון 31
50 מר
3
810,000 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט 80
75 מר
3
1,200,000 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט
72 מר
3
715,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 56
65 מר
3
700,000 ₪
באר שבע שכונה ג
עולי הגרדום 21
76 מר
3
660,000 ₪
באר שבע שכונה ג
גוש עציון
105 מר
3
920,000 ₪
באר שבע שכונה ג
א.ל. זיסו
60 מר
3
615,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום
60 מר
3
600,000 ₪
באר שבע שכונה ג
חביבה רייק 13
50 מר
3
680,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 56
68 מר
3
620,000 ₪
באר שבע שכונה ג
המעפילים
72 מר
3
795,000 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט
64 מר
3
800,000 ₪
באר שבע שכונה ג
גוש עציון 24
105 מר
3
990,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 56
60 מר
3
670,000 ₪
באר שבע שכונה ג
גאולים 1
70 מר
3
870,000 ₪
באר שבע שכונה ג
שרעבי
76 מר
3
649,000 ₪
באר שבע שכונה ג
גוש עציון
75 מר
3
670,000 ₪
באר שבע שכונה ג
גוש עציון
73 מר
3
670,000 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט 51
76 מר
3
795,000 ₪
באר שבע שכונה ג
עולי הגרדום
72 מר
3
749,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 20
80 מר
3
700,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום
76 מר
3
619,000 ₪
באר שבע שכונה ג
גוש עציון 18
98 מר
3
940,000 ₪
באר שבע שכונה ג
גוש עציון
90 מר
3
1,040,000 ₪
באר שבע שכונה ג
חנה סנש
55 מר
3
550,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום
56 מר
3
575,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 20
80 מר
3
800,000 ₪
באר שבע שכונה ג
הלפרין 00
70 מר
3
670,000 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט
60 מר
3
700,000 ₪
באר שבע שכונה ג
גוש עציון 28
80 מר
3
1,300,000 ₪
באר שבע שכונה ג
קלישר
68 מר
3
679,000 ₪
באר שבע שכונה ג
חנה סנש
50 מר
3
530,000 ₪
באר שבע שכונה ג
א.ל. זיסו
140 מר
3
870,000 ₪
באר שבע שכונה ג
חביבה רייק 11
55 מר
3
540,000 ₪
באר שבע שכונה ג
ז'בוטינסקי
72 מר
3
610,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 56
65 מר
3
730,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 129
70 מר
3
760,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 56
68 מר
3
620,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 27
83 מר
3
באר שבע שכונה ג
גוש עציון
98 מר
3
950,000 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט 68
72 מר
3
895,000 ₪
באר שבע שכונה ג
עולי הגרדום
76 מר
3
690,000 ₪
באר שבע שכונה ג
המעפילים
84 מר
3
630,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 56
56 מר
3
670,000 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט 3
65 מר
3
735,000 ₪
באר שבע שכונה ג
גאולים 36
70 מר
3
850,000 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט 1
68 מר
3
760,000 ₪
באר שבע שכונה ג
ז'בוטינסקי 52
74 מר
3
600,000 ₪
באר שבע שכונה ג
ז'בוטינסקי 21
82 מר
3
830,000 ₪
באר שבע שכונה ג
יד ושם 19
65 מר
3
740,000 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט 80
76 מר
3
1,100,000 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט 3
68 מר
3
800,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 56
65 מר
3
630,000 ₪
באר שבע שכונה ג
חומה ומגדל
60 מר
3
1,190,000 ₪
באר שבע שכונה ג
ז'בוטינסקי 21
82 מר
3
830,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום
68 מר
3
749,000 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט
76 מר
3
920,000 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט
74 מר
3
900,000 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט 68
72 מר
3
910,000 ₪
באר שבע שכונה ג
גאולים
55 מר
3
659,000 ₪
באר שבע שכונה ג
קלישר 26
78 מר
3
660,000 ₪
באר שבע שכונה ג
המעפילים 22
81 מר
3
795,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום
84 מר
3
620,000 ₪
באר שבע שכונה ג
גוש עציון
80 מר
3
680,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום
62 מר
3
599,000 ₪
באר שבע שכונה ג
גוש עציון
80 מר
3
899,000 ₪
באר שבע שכונה ג
א.ל. זיסו
60 מר
3
615,000 ₪
באר שבע שכונה ג
קלישר
80 מר
3
645,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום
60 מר
3
595,000 ₪
באר שבע שכונה ג
רוטנברג 10
46 מר
3
850,000 ₪
באר שבע שכונה ג
המעפילים
70 מר
3
699,000 ₪
באר שבע שכונה ג
גוש עציון 24
87 מר
3
1,045,000 ₪
באר שבע שכונה ג
המעפילים 9
75 מר
3
1,000,000 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט
76 מר
3
825,000 ₪
באר שבע שכונה ג
המעפילים
80 מר
3
770,000 ₪
באר שבע שכונה ג
קלישר
76 מר
3
685,000 ₪
באר שבע שכונה ג
יד ושם
55 מר
3
589,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 56
65 מר
3
650,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 56
68 מר
3
620,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום
53 מר
3
570,000 ₪
באר שבע שכונה ג
קלישר 28
72 מר
3
670,000 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט 1
68 מר
3
800,000 ₪
באר שבע שכונה ג
המעפילים
72 מר
3
640,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום
60 מר
3
620,000 ₪
באר שבע שכונה ג
גוש עציון 26
110 מר
3
955,000 ₪
באר שבע שכונה ג
המעפילים 5
68 מר
3
760,000 ₪
באר שבע שכונה ג
הלפרין 5
60 מר
3
780,000 ₪
באר שבע שכונה ג
קלישר 28
70 מר
3
660,000 ₪
באר שבע שכונה ג
רוטנברג 22
70 מר
3
950,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום
55 מר
3
620,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 56
65 מר
3
555,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 77
18 מר
3
890,000 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 56
56 מר
3
555,000 ₪