אשכולות
 
197 מר
6
1,999,000 ₪
אשכולות
 
140 מר
6
1,400,000 ₪
אשכולות
 
500 מר
6
10,000 ₪
אשכולות
אשכולות
500 מר
6
אשכולות
 
224 מר
6
1,750,000 ₪