אשכולות
אשכולות
148
4
1,790,000 ₪
אשכולות
 
197
6
1,999,000 ₪
אשכולות
 
965
4
1,150,000 ₪
אשכולות
 
490
5.5
2,150,000 ₪
אשכולות
 
470
700,000 ₪
אשכולות
 
605
4
980,000 ₪
אשכולות
 
456
5
2,000,000 ₪
אשכולות
 
167
800,000 ₪
אשכולות
 
717
6
1,780,000 ₪
אשכולות
 
140
6
1,400,000 ₪
אשכולות
אשכולות
460
5
1,850,000 ₪
אשכולות
 
690
6
1,780,000 ₪