קרית גת בני ישראל
נפתלי
85
4
750,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי 8
92
4
870,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
115
4
1,330,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 5
125
4
1,375,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות לכיש 56
82
4
730,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול חנוך 11
270
4
1,150,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות גת
85
4
790,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
112
4
1,225,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי
83
4
750,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות גת 2
112
4
1,200,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
120
4
1,265,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול אהרון
200
4
950,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 5
112
4
1,290,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
115
4
1,275,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 18
100
4
1,000,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי 6
80
4
845,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי 10
87
4
750,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי 2
75
4
850,000 ₪
קרית גת בני ישראל
מבוא בנימין 7
88
4
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 17
100
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
115
4
1,360,000,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף
4
4
1,130,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה 30
84
4
1,260,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
100
4
1,320,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף
110
4
1,200,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
120
4
1,340,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
100
4
1,350,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
100
4
1,320,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
100
4
1,290,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 18
100
4
1,030,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 5
136
4
123,456 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
100
4
1,275,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול שמעון
125
4
1,330,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף 21
130
4
1,200,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול שמעון
110
4
11,111 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 5
130
4
1,290,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 3
100
4
750,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף 21
120
4
1,200,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרת משה
180
4
1,350,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 5
100
4
1,070,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
100
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
118
4
1,250,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף 5
113
4
1,390,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 5
105
4
קרית גת בני ישראל
בית יוסף
170
4
1,220,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף
126
4
1,200,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה
82
4
850,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי 10
90
4
820,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
100
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות גת 4
95
4
800,000 ₪
קרית גת בני ישראל
מושה ברזני 3 3
100
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול חנוך
150
4
1,150,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי
97
4
810,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23 23
100
4
1,320,000 ₪