קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
70 מר
3
620,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול חנוך
200 מר
3
1,140,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי 20
60 מר
3
800,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שבטי ישראל 23
70 מר
3
605,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 8
74 מר
3
700,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף
85 מר
3
1,000,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד
68 מר
3
695,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר
60 מר
3
695,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
72 מר
3
710,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד
72 מר
3
550,000 ₪
קרית גת בני ישראל
מבוא בנימין
73 מר
3
680,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי
75 מר
3
740,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שבטי ישראל 29
72 מר
3
800,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שבטי ישראל
72 מר
3
800,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד 5
72 מר
3
590,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
70 מר
3
730,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד 3
70 מר
3
650,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד
72 מר
3
590,000 ₪
קרית גת בני ישראל
מבוא בנימין
70 מר
3
690,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות לכיש 58
63 מר
3
700,000 ₪
קרית גת בני ישראל
ראובן 17
54 מר
3
750,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד 5
60 מר
3
600,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי 10
82 מר
3
890,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
72 מר
3
720,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 5
74 מר
3
680,000 ₪
קרית גת בני ישראל
מבוא בנימין 12
70 מר
3
660,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול חנוך 24
200 מר
3
1,150,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות לכיש 58
63 מר
3
600,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד 5
71 מר
3
650,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 3
70 מר
3
740,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר
72 מר
3
615,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
72 מר
3
790,000 ₪
קרית גת בני ישראל
מבוא בנימין 3
76 מר
3
750,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 3
60 מר
3
650,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שבטי ישראל
73 מר
3
700,000 ₪
קרית גת בני ישראל
מבוא בנימין
73 מר
3
700,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
72 מר
3
720,000 ₪
קרית גת בני ישראל
מבוא בנימין
73 מר
3
700,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד
70 מר
3
620,000 ₪