קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 8
74 מר
3
700,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 5
112 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
118 מר
4
1,250,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 11
110 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
12 מר
4
1,250,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול שמעון 8
220 מר
6
1,400,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי
75 מר
3
740,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
102 מר
4
1,260,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 16
131 מר
5
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
112 מר
4
1,250,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור
105 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שבטי ישראל
50 מר
2
600,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שבטי ישראל 23
70 מר
3
605,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף
85 מר
3
1,000,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
72 מר
3
710,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול שמעון
125 מר
4
1,330,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה
75 מר
3.5
590,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות לכיש 56
86 מר
4
850,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
100 מר
4
1,400,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שבטי ישראל 29
72 מר
3
800,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות גת 4
95 מר
4
800,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שבטי ישראל
72 מר
3
800,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד 5
72 מר
3
590,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול חנוך
200 מר
3
1,140,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
70 מר
3
730,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף 5
113 מר
4
1,390,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד
72 מר
3
590,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
72 מר
3
720,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
125 מר
4
קרית גת בני ישראל
מבוא בנימין
70 מר
3
690,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות לכיש 58
63 מר
3
700,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף 17
120 מר
4
1,280,000 ₪
קרית גת בני ישראל
ראובן 17
54 מר
3
750,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 5
165 מר
5
קרית גת בני ישראל
משעול חנוך 11
220 מר
4
1,170,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
85 מר
4
820,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד 5
60 מר
3
600,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות לכיש 52
120 מר
4
1,080,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור
15 מר
5
1,630,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר
72 מר
3
615,000 ₪
קרית גת בני ישראל
מבוא בנימין
73 מר
3
680,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
135 מר
5
1,700,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי 12
84 מר
3.5
850,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור
110 מר
4
1,290,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי 10
82 מר
3
890,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף 27
165 מר
6
1,700,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
100 מר
4
1,240,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף 27
130 מר
5
קרית גת בני ישראל
בית יוסף 27
160 מר
6
1,680,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף
150 מר
6
1,550,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 16
150 מר
5
1,650,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
117 מר
5
1,790,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה 30
84 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 5
74 מר
3
680,000 ₪
קרית גת בני ישראל
מבוא בנימין 12
70 מר
3
660,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף 21
113 מר
4
1,350,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
112 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול חנוך
80 מר
4
1,180,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול חנוך 24
200 מר
3
1,150,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות לכיש 58
63 מר
3
600,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד 5
71 מר
3
650,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי
97 מר
4
860,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול אהרון 16
208 מר
4
1,100,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 3
70 מר
3
740,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 11
114 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
מבוא בנימין 7
108 מר
4
720,000 ₪
קרית גת בני ישראל
כרמי גת 1
117 מר
5
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד 5
71 מר
3
650,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23 23
112 מר
4
1,390,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
72 מר
3
790,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות לכיש 56
88 מר
4
880,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
100 מר
4
1,260,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר
75 מר
4
780,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר
70 מר
3
720,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שבטי ישראל 29
72 מר
3.5
800,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23 23
100 מר
4
1,320,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 12
123 מר
5
1,640,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות לכיש 54
88 מר
4
880,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 4
72 מר
3
750,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד
74 מר
3
600,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
145 מר
5
1,750,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר
75 מר
4
780,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול שמעון
125 מר
4
1,350,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור
100 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
117 מר
5
1,790,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות לכיש 56
68 מר
3
720,000 ₪
קרית גת בני ישראל
מבוא בנימין
1 מר
4
720,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר
68 מר
3
750,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23 23
115 מר
4
1,280,000 ₪
קרית גת בני ישראל
מבוא בנימין 7
108 מר
4
705,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול שמעון
170 מר
4
1,080,000 ₪
קרית גת בני ישראל
ראובן
45 מר
3
1,140,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד 9
70 מר
3
750,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד
76 מר
3
730,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור
200 מר
5
1,830,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר
70 מר
3
660,000 ₪