קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
112 מר
4
1,250,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
100 מר
4
1,320,000 ₪
קרית גת בני ישראל
כרמי גת 1
409 מר
1,270,000 ₪
קרית גת בני ישראל
ראובן
160 מר
5
1,800,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור
126 מר
5
1,670,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
210 מר
5
1,700,000 ₪
קרית גת בני ישראל
ראובן 17
105 מר
6
1,030,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שבטי ישראל 4
54 מר
2.5
812,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שבטי ישראל 23
70 מר
3
605,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 5
70 מר
3
670,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 5
136 מר
4
123,456 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 9
140 מר
5
2,000,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד 5
75 מר
3
780,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף
135 מר
6
1,430,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
100 מר
4
1,275,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר
60 מר
3
695,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 5
112 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
96 מר
4.5
750,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 16
131 מר
5
1,650,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות לכיש 56
82 מר
4
730,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
120 מר
4
1,340,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה 30
84 מר
4
1,260,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
100 מר
4
1,350,000 ₪
קרית גת בני ישראל
ראובן 14
145 מר
5
1,350,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי 12
80 מר
3
770,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
100 מר
4
1,320,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
70 מר
3
650,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול חנוך
200 מר
3
1,140,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול שמעון
125 מר
4
1,330,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר
72 מר
3
730,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף
4 מר
4
1,130,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול אהרון
200 מר
4
950,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף
110 מר
4
1,200,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי 10
90 מר
4
820,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף 19
80 מר
3
940,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 5
105 מר
4
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
60 מר
3
690,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 3
60 מר
3
630,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
100 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי 12
82 מר
3
950,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד 3
83 מר
3
900,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד 5
72 מר
3
580,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי 10
85 מר
3
1,100,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 7
100 מר
4.5
800,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 18
100 מר
4
1,030,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שבטי ישראל 34
50 מר
2.5
720,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף 7
78 מר
3
980,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד
68 מר
3
695,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול אשר 4
54 מר
3
750,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול אשר 1
57 מר
3
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה
82 מר
4
850,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף
30 מר
6
1,450,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד
72 מר
3
550,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד 5
60 מר
3
600,000 ₪
קרית גת בני ישראל
ראובן 14
280 מר
5
1,780,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף 21
130 מר
4
1,200,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
60 מר
3
700,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד 5
72 מר
3
590,000 ₪
קרית גת בני ישראל
ראובן
103 מר
6
1,050,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול שמעון
110 מר
4
11,111 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 5
130 מר
4
1,290,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 5
165 מר
5
1,990,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד 1
67 מר
3
650,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד 5
70 מר
3
670,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 3
100 מר
4
750,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שבטי ישראל
70 מר
3
650,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרת משה
180 מר
4
1,350,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף 21
120 מר
4
1,250,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 5
100 מר
4
1,070,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה
75 מר
3.5
590,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי 20
60 מר
3
800,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת גד
72 מר
3
590,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
100 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול חנוך 24
200 מר
3
950,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
72 מר
3
717,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
118 מר
4
1,250,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף 5
113 מר
4
1,390,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
70 מר
3
620,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
96 מר
4.5
795,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות לכיש 56
86 מר
4
850,000 ₪
קרית גת בני ישראל
בית יוסף 21
96 מר
4.5
1,140,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 30
84 מר
4
1,260,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
72 מר
3
710,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
100 מר
4
1,350,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 5
114 מר
4.5
1,290,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות לכיש 52
120 מר
4
1,080,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
135 מר
5
1,700,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שבטי ישראל
50 מר
2
600,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 5
165 מר
5
קרית גת בני ישראל
שדרות גת 4
95 מר
4
800,000 ₪
קרית גת בני ישראל
דן
114 מר
4
14,000,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 16
131 מר
5
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 8
74 מר
3
700,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול חנוך 11
200 מר
4
קרית גת בני ישראל
בית יוסף
85 מר
3
1,000,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
100 מר
4
1,260,000 ₪