קרית גת אתרי המקרא
שדרות אתרי המקרא
76 מר
3
1,120,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
ציקלג
85 מר
3
890,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות גת 122
100 מר
3
970,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
משעול שבא 1
69 מר
3
950,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות מלכי ישראל 104
77 מר
3
935,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
עדולם 17
82 מר
3
870,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
גאון הירדן 20
64 מר
3
870,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות גת 124
75 מר
3
820,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
עדולם 13
80 מר
3
900,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
אשור 4
83 מר
3
780,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות מלכי ישראל 104
72 מר
3
קרית גת אתרי המקרא
אשור 4
83 מר
3
800,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות מלכי ישראל 96
93 מר
3