קרית גת הפרחים
היסמין
120 מר
5
1,480,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין
118 מר
5
1,290,000 ₪
קרית גת הפרחים
הפרחים
400 מר
5
1,590,000 ₪
קרית גת הפרחים
הקוממיות
110 מר
5
1,150,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 1
120 מר
5
1,290,000 ₪
קרית גת הפרחים
הפרחים
190 מר
5
1,250,000 ₪
קרית גת הפרחים
גליקסון
136 מר
5
950,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 1
130 מר
5
1,250,000 ₪
קרית גת הפרחים
שדרות גת 201
190 מר
5
1,170,000 ₪
קרית גת הפרחים
גליקסון
136 מר
5
990,000 ₪
קרית גת הפרחים
רחבת הציפורן 9 9
130 מר
5
24,000,000 ₪
קרית גת הפרחים
משעול הדובדבן
180 מר
5
2,080,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 51
130 מר
5
1,600,000 ₪