קרית גת מגדים
הרימון 46
72 מר
3
950,000 ₪
קרית גת מגדים
הזית 35
54 מר
3
700,000 ₪
קרית גת מגדים
הזית
74 מר
3
610,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים
68 מר
3
590,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון 52
58 מר
3
820,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים 10
62 מר
3
750,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון
50 מר
3
890,000 ₪
קרית גת מגדים
התאנה 55
270 מר
3
1,500,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים
56 מר
3
560,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים 10
65 מר
3
680,000 ₪
קרית גת מגדים
הזית 37
80 מר
3
690,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים
70 מר
3
690,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים
65 מר
3
650,000 ₪
קרית גת מגדים
הזית 35
54 מר
3
700,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים
74 מר
3
650,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים 7
60 מר
3
600,000 ₪