קרית גת הנביאים
שדרות השופטים 5
82 מר
4
820,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 49
90 מר
4
1,050,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות גת 30
94 מר
4
830,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות השופטים 60
76 מר
4
850,000 ₪
קרית גת הנביאים
השופטים
127 מר
4
1,160,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות השופטים
75 מר
4
600,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות גת 24
83 מר
4
1,000,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות גת 32
102 מר
4
890,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 49
88 מר
4
1,060,000 ₪
קרית גת הנביאים
השופטים
106 מר
4
1,050,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 49
91 מר
4
930,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות השופטים
82 מר
4
680,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות השופטים
98 מר
4
860,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 49
90 מר
4
1,000,020 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות השופטים
113 מר
4
1,160,000 ₪
קרית גת הנביאים
השופטים
88 מר
4
690,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 49
90 מר
4
950,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 49 49
90 מר
4
1,000,020 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות השופטים
87 מר
4
810,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 49
100 מר
4
קרית גת הנביאים
אליהו הנביא 12
80 מר
4
750,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 49
100 מר
4
1,100,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 49
100 מר
4
1,100,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות גת 30
85 מר
4
825,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות גת 24
80 מר
4