קרית גת הנביאים
שדרות השופטים 5
92
4
820,000 ₪
קרית גת הנביאים
ירמיהו 8
100
4
1,100,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 49
120
4
1,150,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות גת
102
4
785,000 ₪
קרית גת הנביאים
ירמיהו
62
4
690,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 51
100
4
890,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 51
100
4
890,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 51
100
4
890,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 51
100
4
890,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 51
100
4
890,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות השופטים 5
82
4
800,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות השופטים 5
82
4
800,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות השופטים 5
82
4
800,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 47
100
4
890,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות השופטים 5
82
4
800,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות השופטים 5
82
4
800,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 63
110
4
950,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות גת 40
100
4
750,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות השופטים 5
82
4
740,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות השופטים 5
82
4
730,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות גת 24
83
4
קרית גת הנביאים
מבוא ישעיהו 1
85
4
850,000 ₪
קרית גת הנביאים
אליהו הנביא
100
4
750,000 ₪
קרית גת הנביאים
שמואל הנביא 19
75
4
655,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות השופטים 5
82
4
740,000 ₪
קרית גת הנביאים
אליהו הנביא 12
80
4
700,000 ₪
קרית גת הנביאים
ירמיהו 17
87
4
880,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות השופטים 5
74
4
650,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 63
110
4
1,120,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות לכיש 51
90
4
950,000 ₪
קרית גת הנביאים
שדרות גת 50
90
4
770,000 ₪