קרית גת השופטים
דוד המלך 17
102 מר
4
1,120,000 ₪
קרית גת השופטים
דוד המלך 9
110 מר
4
900,000 ₪
קרית גת השופטים
דוד המלך 23
112 מר
4
1,330,000 ₪
קרית גת השופטים
דוד המלך 19
113 מר
4
1,130,000 ₪
קרית גת השופטים
דוד המלך 23
132 מר
4
1,350,000 ₪
קרית גת השופטים
שמגר בן ענת 1
80 מר
4
700,000 ₪
קרית גת השופטים
משעול שמשון 9
90 מר
4
985,000 ₪
קרית גת השופטים
משעול שמשון 28
124 מר
4
קרית גת השופטים
שמגר בן ענת 3
115 מר
4
850,000 ₪
קרית גת השופטים
שמגר בן ענת 1
85 מר
4
760,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי 7
100 מר
4
890,000 ₪
קרית גת השופטים
מיכה
100 מר
4
1,030,000 ₪
קרית גת השופטים
דוד המלך 23
132 מר
4
1,330,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי 1
72 מר
4
890,000 ₪
קרית גת השופטים
עתניאל בן קנז 5
90 מר
4
1,000,000 ₪
קרית גת השופטים
משעול אילון הזבולוני
100 מר
4
815,000 ₪
קרית גת השופטים
משעול שמשון
105 מר
4
810,000 ₪
קרית גת השופטים
שלמה המלך 16
100 מר
4
1,180,000 ₪
קרית גת השופטים
משעול אהוד בן גרא 10
90 מר
4
850,000 ₪
קרית גת השופטים
עתניאל בן קנז 5
90 מר
4
1,100,000 ₪
קרית גת השופטים
משעול שמשון
90 מר
4
980,000 ₪
קרית גת השופטים
משעול אהוד בן גרא
90 מר
4
990,000 ₪
קרית גת השופטים
שאול המלך 16
117 מר
4
1,200,000 ₪
קרית גת השופטים
מיכה 4
120 מר
4
1,250,000 ₪
קרית גת השופטים
שמגר בן ענת 1
80 מר
4
995,000 ₪
קרית גת השופטים
משעול אהוד בן גרא 10
90 מר
4
720,000 ₪
קרית גת השופטים
מיכה 11
110 מר
4
1,200,000 ₪
קרית גת השופטים
משעול שמשון 8
100 מר
4
815,000 ₪
קרית גת השופטים
משעול שמשון 11
89 מר
4
1,050,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי 6
74 מר
4
770,000 ₪
קרית גת השופטים
דוד המלך 23
131 מר
4
1,320,000 ₪
קרית גת השופטים
משעול אילון הזבולוני 4
100 מר
4
קרית גת השופטים
משעול שמשון 8
110 מר
4
קרית גת השופטים
עתניאל בן קנז 5
90 מר
4
קרית גת השופטים
משעול אהוד בן גרא
100 מר
4
950,000 ₪
קרית גת השופטים
משעול אהוד בן גרא 6
79 מר
4
930,000 ₪
קרית גת השופטים
שמגר בן ענת 9
111 מר
4
1,120,000 ₪
קרית גת השופטים
שמגר בן ענת 1
85 מר
4
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי 5
94 מר
4
920,000 ₪
קרית גת השופטים
משעול שמשון 26
132 מר
4
קרית גת השופטים
עתניאל בן קנז 5
90 מר
4
835,000 ₪
קרית גת השופטים
שמגר בן ענת 1
85 מר
4
925,000 ₪
קרית גת השופטים
שמגר בן ענת 1
74 מר
4
720,000 ₪
קרית גת השופטים
שמגר בן ענת
117 מר
4
1,150,000 ₪
קרית גת השופטים
שאול המלך 16
117 מר
4
1,240,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי 11
96 מר
4
890,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי 6
77 מר
4
800,000 ₪
קרית גת השופטים
שמגר בן ענת 3
88 מר
4
950,000 ₪
קרית גת השופטים
שדרות דבורה 2
127 מר
4
1,200,000 ₪
קרית גת השופטים
יעל 9
120 מר
4
1,190,000 ₪
קרית גת השופטים
שמגר בן ענת
117 מר
4
1,080,000 ₪
קרית גת השופטים
עתניאל בן קנז 5
100 מר
4
980,000 ₪
קרית גת השופטים
משעול שמשון 8
98 מר
4
830,000 ₪
קרית גת השופטים
משעול שמשון 28
122 מר
4
1,320,000 ₪
קרית גת השופטים
דוד המלך 23
132 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת השופטים
דוד המלך 23
103 מר
4
1,320,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי 5
94 מר
4
קרית גת השופטים
דוד המלך 21
126 מר
4
1,240,000 ₪
קרית גת השופטים
שמגר בן ענת 1
80 מר
4
800,000 ₪
קרית גת השופטים
שאול המלך 14
120 מר
4
1,150,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי 5
96 מר
4
915,000 ₪
קרית גת השופטים
שלמה המלך 10
93 מר
4
1,150,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי 5
94 מר
4
880,000 ₪
קרית גת השופטים
עתניאל בן קנז 9
100 מר
4
850,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי
82 מר
4
600,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי 5 5
4
865,000 ₪
קרית גת השופטים
דוד המלך 23
120 מר
4
1,250,000 ₪
קרית גת השופטים
שמגר בן ענת
117 מר
4
1,130,000 ₪
קרית גת השופטים
דוד המלך 17
100 מר
4
1,190,000 ₪
קרית גת השופטים
ככר שאול המלך
95 מר
4
1,080,000 ₪
קרית גת השופטים
דוד המלך 17
115 מר
4
1,280,000 ₪
קרית גת השופטים
יעל 9
120 מר
4
1,190,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי 5
94 מר
4
920,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי
90 מר
4
820,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי 1
127 מר
4
1,190,000 ₪
קרית גת השופטים
יעל
95 מר
4
1,150,000 ₪
קרית גת השופטים
משעול אילון הזבולוני 2
97 מר
4
900,000 ₪
קרית גת השופטים
שדרות דבורה 2
127 מר
4
1,200,000 ₪
קרית גת השופטים
משעול שמשון 8
98 מר
4
830,000 ₪
קרית גת השופטים
דוד המלך 17
101 מר
4
1,250,000 ₪
קרית גת השופטים
שמגר בן ענת
84 מר
4
800,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת גדעון בן יואש 6
100 מר
4
880,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי 7
74 מר
4
820,000 ₪
קרית גת השופטים
דוד המלך 13
96 מר
4
1,200,000 ₪
קרית גת השופטים
דוד המלך 1
106 מר
4
1,250,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי 6
75 מר
4
850,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי 17
127 מר
4
1,380,000 ₪
קרית גת השופטים
דוד המלך 23
135 מר
4
1,400,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי 6
72 מר
4
905,000 ₪
קרית גת השופטים
משעול אילון הזבולוני 6
100 מר
4
850,000 ₪
קרית גת השופטים
רחבת יפתח הגלעדי 7
80 מר
4
620,000 ₪
קרית גת השופטים
עתניאל בן קנז 5
100 מר
4
1,050,000 ₪
קרית גת השופטים
שלמה המלך 10
75 מר
4
1,350,000 ₪