קרית גת בני ישראל
נפתלי 8
92
4
870,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות גת
85
4
750,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי
83
4
750,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 5
125
4
1,375,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול שמעון
125
4
1,330,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול שמעון 4
104
4
1,060,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
112
4
1,225,000 ₪
קרית גת בני ישראל
מבוא בנימין 7
88
4
קרית גת בני ישראל
נפתלי
85
4
750,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 18
100
4
1,000,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות גת 2
112
4
1,200,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות לכיש 56
82
4
730,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
115
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
דן
110
4
1,350,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 5
112
4
1,290,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות לכיש 60
100
4
650,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
120
4
1,265,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
115
4
1,275,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי 2
75
4
850,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי 10
87
4
750,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות לכיש 60
74
4
650,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי 6
80
4
845,000 ₪