קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 5
136 מר
4
123,456 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
118 מר
4
1,250,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
100 מר
4
1,275,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות לכיש 56
86 מר
4
850,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול שמעון
125 מר
4
1,330,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 5
130 מר
4
1,290,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי 10
90 מר
4
820,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות גת 4
95 מר
4
800,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות לכיש 52
120 מר
4
1,080,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 5
105 מר
4
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור 5
112 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
דן
114 מר
4
14,000,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
100 מר
4
1,260,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
12 מר
4
1,250,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 11
110 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
112 מר
4
1,250,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
102 מר
4
1,260,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור
105 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
100 מר
4
1,400,000 ₪
קרית גת בני ישראל
נפתלי
97 מר
4
860,000 ₪
קרית גת בני ישראל
רחבת יששכר 9
85 מר
4
820,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור
110 מר
4
1,290,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
100 מר
4
1,240,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני
116 מר
4
1,250,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה 30
84 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
112 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 11
114 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
מבוא בנימין 7
108 מר
4
720,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
125 מר
4
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23 23
100 מר
4
1,320,000 ₪
קרית גת בני ישראל
שדרות גת 4
95 מר
4
800,000 ₪
קרית גת בני ישראל
יהודה קן דרור
100 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משעול מנשה 5
108 מר
4
850,000 ₪
קרית גת בני ישראל
מבוא בנימין 7
78 מר
4
690,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
108 מר
4
1,280,000 ₪
קרית גת בני ישראל
משה ברזני 23
112 מר
4
1,300,000 ₪