קרית גת אתרי המקרא
אתרי המקרא
98 מר
4
1,150,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
גאון הירדן 32
110 מר
4
980,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות מלכי ישראל 96
96 מר
4
910,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
אדוריים
110 מר
4
1,230,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
משעול שבא 9
100 מר
4
1,200,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות גת 116
100 מר
4
850,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
גאון הירדן 33
122 מר
4
קרית גת אתרי המקרא
גאון הירדן 32
120 מר
4
1,050,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות גת 116
100 מר
4
870,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות מלכי ישראל 96
96 מר
4
890,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
אתרי המקרא
100 מר
4
1,050,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
משעול קישון 3
105 מר
4
980,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
אדוריים
90 מר
4
1,230,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
גאון הירדן 32
110 מר
4
990,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
אפרת 4
110 מר
4
קרית גת אתרי המקרא
גאון הירדן 32
120 מר
4
1,200,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
גאון הירדן 32
110 מר
4
990,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות גת 116
100 מר
4
קרית גת אתרי המקרא
אפרת 3
93 מר
4
830,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות גת 112
86 מר
4
800,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות מלכי ישראל 104
110 מר
4
1,050,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
גאון הירדן 31
90 מר
4
1,050,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
גאון הירדן 31
100 מר
4
1,100,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
משעול קישון 4
4 מר
4
829,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות מלכי ישראל 96
97 מר
4
1,000,000 ₪