קרית גת אתרי המקרא
גאון הירדן 37
104
4
950,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
אדוריים
110
4
1,230,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות מלכי ישראל 94
105
4
1,200,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
משעול קישון 3
95
4
920,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
פרת 23
100
4
980,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות גת 116
100
4
850,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
אדוריים
123
4
1,250,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות גת 116
100
4
850,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
צדיק משספנשט 10
110
4
1,100,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
אדוריים
90
4
1,200,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות גת 112
100
4
850,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות מלכי ישראל 132
94
4
950,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
אדוריים 12
116
4
1,200,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות גת 114
95
4
825,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות גת 116
106
4
קרית גת אתרי המקרא
שדרות מלכי ישראל 96
96
4
820,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות מלכי ישראל 134
103
4
1,050,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות מלכי ישראל 104
100
4
920,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
שדרות מלכי ישראל 104
100
4
920,000 ₪
קרית גת אתרי המקרא
משעול קישון 3
100
4
950,000 ₪