קרית גת הפרחים
 
95
4
1,300,000 ₪
קרית גת הפרחים
הלילך
105
4
1,320,000 ₪
קרית גת הפרחים
הציפורן 9
100
4
1,520,000 ₪
קרית גת הפרחים
הסחלב
120
4
1,350,000 ₪
קרית גת הפרחים
הרימון 85
103
4
870,000 ₪
קרית גת הפרחים
הלילך 6
97
4
1,400,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 6
140
4
קרית גת הפרחים
שדרות לכיש 45
92
4
980,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 6
12
4
1,380,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 105
100
4
1,380,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין
95
4
1,360,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין
110
4
1,350,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 6
94
4
1,370,000 ₪
קרית גת הפרחים
הציפורן
97
4
1,550,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 6
100
4
1,340,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 6
122
4
1,320,000 ₪
קרית גת הפרחים
שדרות לכיש 26
96
4
קרית גת הפרחים
הלילך 4
117
4
1,390,000 ₪
קרית גת הפרחים
שדרות לכיש
100
4
870,000 ₪
קרית גת הפרחים
הסחלב 6
100
4
1,370,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין
100
4
1,370,000 ₪
קרית גת הפרחים
 
110
4
1,230,000 ₪
קרית גת הפרחים
הלילך 6
110
4
1,600,000 ₪
קרית גת הפרחים
הציפורן 9
127
4
1,330,000 ₪
קרית גת הפרחים
משעול האיריס
49
4
1,280,000 ₪
קרית גת הפרחים
הסחלב
95
4
1,330,000 ₪
קרית גת הפרחים
הסחלב
120
4
1,310,000 ₪
קרית גת הפרחים
הנורית 3
105
4
1,380,000 ₪
קרית גת הפרחים
שדרות לכיש 37
109
4
830,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין
110
4
1,300,000 ₪
קרית גת הפרחים
הנורית 5
108
4
1,350,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין
83
4
1,220,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 6
98
4
1,360,000 ₪
קרית גת הפרחים
הסחלב
96
4
1,380,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 10
105
4
1,400,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין
100
4
1,340,000 ₪
קרית גת הפרחים
שדרות לכיש
82
4
870,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 105
112
4
1,450,000 ₪
קרית גת הפרחים
שדרות לכיש 43
123
4
קרית גת הפרחים
 
102
4
1,290,000 ₪
קרית גת הפרחים
הנורית 3
110
4
1,380,000 ₪
קרית גת הפרחים
שדרת הפעמונית 65
84
4
1,250,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 6
95
4
1,200,000 ₪
קרית גת הפרחים
הציפורן 2
100
4
1,270,000 ₪
קרית גת הפרחים
הסחלב 4
149
4
1,380,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 6
100
4
1,390,000 ₪
קרית גת הפרחים
הלילך 4
117
4
1,375,000 ₪
קרית גת הפרחים
 
107
4
1,295,000 ₪