קרית גת הפרחים
היסמין 10
94 מר
4
1,370,000 ₪
קרית גת הפרחים
הלילך 2
115 מר
4
1,450,000 ₪
קרית גת הפרחים
הסחלב
95 מר
4
1,360,000 ₪
קרית גת הפרחים
הסחלב 4
110 מר
4
1,380,000 ₪
קרית גת הפרחים
הסחלב 6
104 מר
4
1,400,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 10
20 מר
4
1,435,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 10
105 מר
4
קרית גת הפרחים
הנורית
105 מר
4
1,350,000 ₪
קרית גת הפרחים
שדרות לכיש 33
102 מר
4
1,050,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 10
94 מר
4
1,430,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין
107 מר
4
1,300,000 ₪
קרית גת הפרחים
הנורית
100 מר
4
1,350,000 ₪
קרית גת הפרחים
הסחלב
95 מר
4
1,380,000 ₪
קרית גת הפרחים
הנורית 3
125 מר
4
1,350,000 ₪
קרית גת הפרחים
הלילך
100 מר
4
1,350,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין
95 מר
4
1,350,000 ₪
קרית גת הפרחים
שדרות לכיש 33
100 מר
4
קרית גת הפרחים
היסמין 6
100 מר
4
1,380,000 ₪
קרית גת הפרחים
הציפורן 9
110 מר
4
1,350,000 ₪
קרית גת הפרחים
הסחלב 8
104 מר
4
1,400,000 ₪
קרית גת הפרחים
הפרחים
100 מר
4
1,320,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 33
95 מר
4
1,115,000 ₪
קרית גת הפרחים
הלילך 3
100 מר
4
1,370,000 ₪
קרית גת הפרחים
הסחלב 6
95 מר
4
1,350,000 ₪
קרית גת הפרחים
הסחלב 12
107 מר
4
1,430,000 ₪
קרית גת הפרחים
הלילך
105 מר
4
1,350,000 ₪
קרית גת הפרחים
הסחלב
95 מר
4
1,380,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 10
120 מר
4
1,290,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 10
120 מר
4
1,370,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 6
100 מר
4
1,450,000 ₪
קרית גת הפרחים
הפרחים
100 מר
4
1,280,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 10
124 מר
4
קרית גת הפרחים
הסחלב
97 מר
4
1,280,000 ₪
קרית גת הפרחים
היסמין 10
100 מר
4
1,420,000 ₪