קרית גת מגדים
הדקל 7
100 מר
4
1,100,000 ₪
קרית גת מגדים
הגפן 4
98 מר
4
800,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון 47
106 מר
4
1,040,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון 35
110 מר
4
1,150,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים 6
90 מר
4
780,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון
110 מר
4
890,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים 5
75 מר
4
750,000 ₪
קרית גת מגדים
הגפן 10
89 מר
4
899,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים 32
100 מר
4
650,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון
106 מר
4
1,040,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון 47
106 מר
4
990,000 ₪
קרית גת מגדים
הגפן 8
100 מר
4
קרית גת מגדים
הרימון 35
92 מר
4
1,100,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון 33
106 מר
4
1,310,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים 5
96 מר
4
760,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון 33
108 מר
4
1,330,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון 39
110 מר
4
920,000 ₪
קרית גת מגדים
התאנה
500 מר
4
2,100,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון
90 מר
4
720,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים
90 מר
4
720,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון 35
106 מר
4
990,000 ₪
קרית גת מגדים
הגפן 8
91 מר
4
קרית גת מגדים
הגפן 8
90 מר
4
1,100,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון
130 מר
4
1,130,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים
90 מר
4
700,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים
65 מר
4
650,000 ₪
קרית גת מגדים
הגפן 10
90 מר
4
930,000 ₪
קרית גת מגדים
הגפן 8
96 מר
4
980,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון 47
106 מר
4
980,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון 47
106 מר
4
980,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון
106 מר
4
980,000 ₪
קרית גת מגדים
הזית 43
90 מר
4
740,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון
104 מר
4
810,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים 13
90 מר
4
750,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון
104 מר
4
970,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון 47
108 מר
4
980,000 ₪