קרית גת מגדים
הרימון 25
118
4
קרית גת מגדים
הרימון
40
4
990,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים
80
4
750,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון 35
120
4
950,000 ₪
קרית גת מגדים
הגפן
92
4
890,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון 25
118
4
קרית גת מגדים
התמרים
1
4
750,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון
113
4
1,090,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון 25
118
4
1,420,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים 6
110
4
920,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון 19
100
4
990,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון 23
106
4
1,270,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים
89
4
900,000 ₪
קרית גת מגדים
הגפן 4
98
4
750,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון 39
97
4
1,090,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים 6
90
4
800,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים 6
90
4
890,000 ₪
קרית גת מגדים
הרימון 35
108
4
קרית גת מגדים
הרימון 23
118
4
1,260,000 ₪
קרית גת מגדים
התמרים 5
75
4
750,000 ₪
קרית גת מגדים
הגפן 6
98
4
קרית גת מגדים
התמרים 13
90
4
900,000 ₪