נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 14
78 מר
3.5
680,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 7
80 מר
3.5
690,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 208
90 מר
3.5
780,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 14
79 מר
3.5
700,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 9
75 מר
3.5
660,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 14
78 מר
3.5
670,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 7
86 מר
3.5
740,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 16
78 מר
3.5
650,000 ₪