נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 14
78 מר
3.5
680,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 202
76 מר
3
649,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 20
210 מר
4
930,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 24
75 מר
3
620,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 14
79 מר
3.5
700,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 7
80 מר
3.5
690,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 208
90 מר
3.5
780,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 20
97 מר
4
770,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 9
75 מר
3.5
660,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות ויצמן 20
97 מר
4
729,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן
96 מר
4
660,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן
97 מר
4
750,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 16
78 מר
3
650,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 17
100 מר
4
725,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 14
78 מר
3.5
670,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות ויצמן 20
97 מר
4
770,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 30
96 מר
4.5
760,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 20
97 מר
4
750,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן
76 מר
3
620,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 7
86 מר
3.5
740,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 30
100 מר
4
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 16
78 מר
3.5
650,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 60
98 מר
4
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 30
284 מר
4
950,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 1
76 מר
3
690,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 14
70 מר
3
690,000 ₪