גדרה
ברקת 5
120 מר
4
1,990,000 ₪
גדרה
דולב
120 מר
4
1,980,000 ₪
גדרה
שדרות מנחם בגין 30
90 מר
4
גדרה
דרך האילנות
120 מר
4
1,880,000 ₪
גדרה
שיטה
12 מר
4
1,720,000 ₪
גדרה
כפר אוריאל
104 מר
4
1,460,000 ₪
גדרה
אירוס
125 מר
4
גדרה
דרך האילנות 24
100 מר
4
1,790,000 ₪
גדרה
ברקת 101
128 מר
4
1,910,000 ₪
גדרה
ברקת 6
110 מר
4
1,920,000 ₪
גדרה
פרחי בר
124 מר
4
1,790,000 ₪
גדרה
דרך האילנות 22
200 מר
4
2,480,000 ₪
גדרה
אזורי גדרה
110 מר
4
2,300,000 ₪
גדרה
שיטה 6
100 מר
4
1,850,000 ₪
גדרה
דרך האילנות 20
120 מר
4
1,850,000 ₪
גדרה
וייצמן
98 מר
4
1,650,000 ₪
גדרה
נופש
120 מר
4
2,200,000 ₪
גדרה
גדרה הצעירה
120 מר
4
1,850,000 ₪
גדרה
צאלה
138 מר
4
1,860,000 ₪
גדרה
דרך האילנות
15 מר
4
1,750,000 ₪
גדרה
אליעזר כהנוב 4
120 מר
4
1,760,000 ₪
גדרה
ביאליק
100 מר
4
1,950,000 ₪
גדרה
צאלה
120 מר
4
גדרה
ביאליק
100 מר
4
1,960,000 ₪
גדרה
צאלה 20
125 מר
4
1,854,000 ₪
גדרה
בעלי מלאכה 9
123 מר
4
1,620,000 ₪
גדרה
זרקון 3
134 מר
4
גדרה
בעלי מלאכה
94 מר
4
1,450,000 ₪
גדרה
ז'בוטינסקי
998 מר
4
5,700,000 ₪
גדרה
צאלה 25
97 מר
4
גדרה
מושבה
700 מר
4
2,950,000 ₪
גדרה
אליעזר כהנוב 3
130 מר
4
1,690,000 ₪
גדרה
שפירא
100 מר
4
1,139,999 ₪
גדרה
אליעזר כהנוב 4
118 מר
4
1,790,000 ₪
גדרה
בעלי מלאכה 9
94 מר
4
1,200,000 ₪
גדרה
שיטה 5
138 מר
4
2,250,000 ₪
גדרה
אלמוג 4
170 מר
4
2,050,000 ₪
גדרה
חיים הרצוג
154 מר
4
2,180,000 ₪
גדרה
אלון
108 מר
4
1,740,000 ₪
גדרה
צאלה 25
112 מר
4
1,980,000 ₪
גדרה
אירוס
100 מר
4
1,480,000 ₪
גדרה
שפירא
94 מר
4
1,190,000 ₪
גדרה
אלמוג
130 מר
4
1,860,000 ₪
גדרה
וייצמן
154 מר
4
1,790,000 ₪
גדרה
אורן 2
150 מר
4
2,320,000 ₪
גדרה
אלון 3
105 מר
4
1,720,000 ₪
גדרה
הדרים 8
130 מר
4
2,200,000 ₪
גדרה
צאלה 25
98 מר
4
1,790,000 ₪
גדרה
ביאליק 5
100 מר
4
1,970,000 ₪
גדרה
סחלב 8
280 מר
4
2,200,000 ₪
גדרה
סברדלוב 19
115 מר
4
1,600,000 ₪
גדרה
מרבד הקסמים
113 מר
4
1,550,000 ₪
גדרה
חיים הרצוג
122 מר
4
2,150,000 ₪
גדרה
אלמוג
170 מר
4
2,050,000 ₪
גדרה
מרבד הקסמים 11
100 מר
4
1,600,000 ₪
גדרה
אליעזר כהנוב 3
100 מר
4
1,720,000 ₪
גדרה
דרך האילנות 29
125 מר
4
1,790,000 ₪
גדרה
זרקון
120 מר
4
2,180,000 ₪
גדרה
הדרים
130 מר
4
1,880,000 ₪
גדרה
אלמוג 4
170 מר
4
2,050,000 ₪
גדרה
שפירא
81 מר
4
1,150,000 ₪
גדרה
אליעזר כהנוב
110 מר
4
1,720,000 ₪
גדרה
דרך האילנות 34
152 מר
4
2,185,000 ₪
גדרה
וייצמן 28
100 מר
4
1,730,000 ₪
גדרה
חיים הרצוג
154 מר
4
2,180,000 ₪
גדרה
ברקת 6
125 מר
4
1,950,000 ₪
גדרה
יסמין 26
120 מר
4
1,870,000 ₪
גדרה
בעלי מלאכה 9
100 מר
4
1,500,000 ₪
גדרה
ברקת 2
129 מר
4
1,890,000 ₪
גדרה
חיים הרצוג 29
150 מר
4
2,230,000 ₪
גדרה
וייצמן 28
100 מר
4
1,650,000 ₪
גדרה
ברקת
128 מר
4
1,915,000 ₪
גדרה
דרך האילנות 4
137 מר
4
1,850,000 ₪
גדרה
בעלי מלאכה 4
88 מר
4
1,580,000 ₪
גדרה
זבוטינסקי
450 מר
4
4,000,000 ₪
גדרה
שפירא 99
97 מר
4
1,199,000 ₪
גדרה
יששכר 48
403 מר
4
2,750,000 ₪
גדרה
אליעזר כהנוב 4
117 מר
4
1,710,000 ₪
גדרה
צאלה
118 מר
4
2,150,000 ₪
גדרה
חיים הרצוג 21
95 מר
4
2,100,000 ₪
גדרה
שיטה
117 מר
4
1,675,000 ₪
גדרה
אליעזר כהנוב
117 מר
4
1,740,000 ₪
גדרה
פרחי בר 1
133 מר
4
1,800,000 ₪
גדרה
אלון 2
100 מר
4
1,600,000 ₪
גדרה
צוקרמן 1
652 מר
4
גדרה
וייצמן 30
109 מר
4
1,700,000 ₪
גדרה
סטרומה 1
224 מר
4
1,850,000 ₪
גדרה
חרצית 3
100 מר
4
1,950,000 ₪
גדרה
צאלה 26
110 מר
4
1,760,000 ₪
גדרה
פרחי בר
122 מר
4
1,760,000 ₪
גדרה
אלמוגן 2
130 מר
4
1,870,000 ₪
גדרה
גדרה הצעירה
122 מר
4
1,800,000 ₪
גדרה
צאלה
112 מר
4
1,650,000 ₪
גדרה
גדרה הצעירה
120 מר
4
1,795,000 ₪
גדרה
צאלה
111 מר
4
1,695,000 ₪
גדרה
שדרות מנחם בגין
120 מר
4
1,670,000 ₪