תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
145 מר
5
6,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
200 מר
5
9,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
140 מר
5
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
700 מר
5
16,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יצחק בשביס זינגר
300 מר
5
8,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
320 מר
5
13,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
140 מר
5
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
160 מר
5
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
123 מר
5
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
148 מר
5
7,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 12
140 מר
5
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
125 מר
5
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יצחק בשביס זינגר
320 מר
5
8,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 16
115 מר
5
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
135 מר
5
3,690,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
280 מר
5
10,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ 9 9
138 מר
5
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
360 מר
5
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 45
115 מר
5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
120 מר
5
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
180 מר
5
11,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
190 מר
5
6,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
146 מר
5
4,850,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
גלבוע אמיר
140 מר
5
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין 6
170 מר
5
5,950,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
230 מר
5
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
120 מר
5
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
130 מר
5
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 6
122 מר
5
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 57
125 מר
5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 7
118 מר
5
3,999,999 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
222 מר
5
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
140 מר
5
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
157 מר
5
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 1
125 מר
5
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
200 מר
5
4,680,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
125 מר
5
4,090,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
165 מר
5
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
403 מר
5
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 12
140 מר
5
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
123 מר
5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ 9
18 מר
5
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
190 מר
5
6,950,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
120 מר
5
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 51 51
136 מר
5
4,220,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
373 מר
5
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 6
124 מר
5
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
140 מר
5
4,700,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
140 מר
5
6,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
144 מר
5
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 51 51
139 מר
5
6,150,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 57
140 מר
5
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 51
140 מר
5
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
144 מר
5
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 51
135 מר
5
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
200 מר
5
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 51
136 מר
5
4,420,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין 22
133 מר
5
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
130 מר
5
4,650,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 51
1 מר
5
4,300,000 ₪