תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 16
125 מר
4.5
3,450,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
117 מר
4.5
3,750,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
גלבוע אמיר
110 מר
4.5
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
101 מר
4.5
3,490,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
120 מר
4
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
105 מר
4.5
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
120 מר
4.5
3,450,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
120 מר
4.5
3,900,000 ₪