תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
115 מר
4
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
105 מר
4
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
125 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
100 מר
4
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין 6
104 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
110 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
107 מר
4
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
גלבוע אמיר
117 מר
4
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
110 מר
4
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
132 מר
4
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ 16
120 מר
4
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
115 מר
4
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
125 מר
4
4,080,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שאגאל 15
115 מר
4
3,750,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
182 מר
4
8,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
110 מר
4
5,350,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
110 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 3 3
100 מר
4
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 69
98 מר
4
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שאגאל 9
200 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
105 מר
4
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
100 מר
4
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
106 מר
4
3,295,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 69
110 מר
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין 15
145 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 63
102 מר
4
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
110 מר
4
5,350,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שאגאל 9
100 מר
4
3,450,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
105 מר
4
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
105 מר
4
3,580,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
120 מר
4
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין 7
119 מר
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 12
135 מר
4
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
117 מר
4
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 20
110 מר
4
3,750,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שאגאל 9
100 מר
4
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 16
145 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
107 מר
4
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
106 מר
4
3,295,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 10
107 מר
4
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
115 מר
4
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין 999
185 מר
4
5,185,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
125 מר
4
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 3
100 מר
4
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 57 57
200 מר
4
4,750,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
118 מר
4
3,550,000 ₪