תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
104
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
100
4
3,880,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שאגאל
100
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שאגאל 9
100
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אייזק שטרן
112
4
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
פרופ' יובל נאמן
110
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
השופטים 51
83
4
4,870,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
140
4
4,280,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
122
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אייזק שטרן
106
4
4,490,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
182
4
7,700,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
112
4
3,990,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
110
4
3,750,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
פרופ' יובל נאמן
120
4
4,389,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אייזק שטרן
390
4
6,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול
130
4
7,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
פרופ' יובל נאמן
110
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
100
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ 12
95
4
3,990,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אייזק שטרן
125
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
124
4
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שאגאל
46
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול
105
4
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
130
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
112
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
106
4
3,350,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול
100
4
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אייזק שטרן
120
4
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
112
4
4,440,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
פרופ' יובל נאמן
218
4
7,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
105
4
3,750,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
125
4
4,080,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 69
116
4
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אייזק שטרן
110
4
4,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אייזק שטרן
105
4
4,550,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול
100
4
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
פרופ' יובל נאמן
130
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יהודה עמיחי
104
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
100
4
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
121
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול
100
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול
100
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
100
4
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אייזק שטרן
105
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אייזק שטרן
120
4
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 16
110
4
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שאגאל
140
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
120
4
4,000,000 ₪