תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ 2
115 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ 2
120 מר
4
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
105 מר
4
3,750,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 69
100 מר
4
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
105 מר
4
3,780,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
182 מר
4
8,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
105 מר
4
3,750,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
121 מר
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
100 מר
4
3,450,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
110 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
125 מר
4
3,990,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
125 מר
4
4,080,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
115 מר
4
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
15 מר
4
4,190,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
107 מר
4
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
107 מר
4
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
132 מר
4
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
120 מר
4
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
110 מר
4
3,550,000 ₪