תל אביב יפו הגוש הגדול
יצחק בשביס זינגר
350 מר
7
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 16
125 מר
4.5
3,450,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
320 מר
5
13,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 45 45
120 מר
5
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
240 מר
6.5
6,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
80 מר
3
3,220,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 45
115 מר
5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
700 מר
5
16,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
140 מר
5
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
115 מר
4
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
300 מר
6
11,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
183 מר
6
8,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
85 מר
3
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
145 מר
5
6,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
122 מר
5.5
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
200 מר
5
9,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
160 מר
5
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
125 מר
4
4,080,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
182 מר
4
8,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
101 מר
4.5
3,490,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יצחק בשביס זינגר
300 מר
5
8,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
140 מר
5
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יצחק בשביס זינגר
300 מר
6
8,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
110 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יצחק בשביס זינגר
290 מר
6
8,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
82 מר
3
2,990,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
123 מר
5
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
100 מר
4
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
220 מר
6
6,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
121 מר
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
148 מר
5
7,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 12
140 מר
5
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 16
115 מר
5
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יצחק בשביס זינגר
320 מר
5
8,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יצחק בשביס זינגר
280 מר
6
9,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
85 מר
3
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יצחק בשביס זינגר
260 מר
6
9,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
125 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
107 מר
4
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ 9 9
138 מר
5
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
360 מר
5
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
110 מר
4
5,350,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
105 מר
4
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
120 מר
5
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שאגאל 15
115 מר
4
3,750,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
125 מר
5.5
4,190,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
105 מר
4
3,580,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
180 מר
5
11,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
190 מר
5
6,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
125 מר
5
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
107 מר
4
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
135 מר
5
3,690,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
146 מר
5
4,850,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
280 מר
5
10,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
100 מר
4
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
120 מר
3
3,350,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
גלבוע אמיר
140 מר
5
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
110 מר
4
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
גלבוע אמיר
117 מר
4
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
230 מר
6
7,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 5
200 מר
6
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
117 מר
4.5
3,750,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין 6
170 מר
5
5,950,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ 16
120 מר
4
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
115 מר
4
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יצחק בשביס זינגר
30 מר
6
8,790,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
230 מר
5
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
120 מר
5
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
130 מר
5
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
275 מר
6
7,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 57
125 מר
5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 6
122 מר
5
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 7
118 מר
5
3,999,999 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
110 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
222 מר
5
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין 14
250 מר
7
9,900,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
120 מר
4
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 3 3
100 מר
4
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
140 מר
5
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
157 מר
5
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יצחק בשביס זינגר
250 מר
6
8,700,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 16
122 מר
5.5
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שאגאל 9
200 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
86 מר
3
3,190,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
210 מר
7
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
105 מר
4
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
400 מר
6
17,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
200 מר
5
4,680,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 1
125 מר
5
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
104 מר
3
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
125 מר
5
4,090,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
290 מר
7
7,590,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
106 מר
4
3,295,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
165 מר
5
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 2
300 מר
7
16,700,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 69
110 מר
4
4,000,000 ₪