תל אביב יפו הגוש הגדול
אייזק שטרן
120
5
6,550,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול
250
750,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אייזק שטרן
210
5
6,630,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
250
5
8,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול
250
750,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 63
109
4.5
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
210
6
6,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
פרופ' יובל נאמן
165
5
7,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
100
4
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
פרופ' יובל נאמן
218
4
7,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
פרופ' יובל נאמן
230
5
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שאגאל
46
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אייזק שטרן
120
4
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
121
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
310
5
8,700,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יהודה עמיחי
320
5
9,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
140
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 63
139
5.5
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ 2
132
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
128
5
5,350,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
110
4.5
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
12
5.5
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
פרופ' יובל נאמן 5
117
5
4,650,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אייזק שטרן
120
4
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
122
4
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
100
4
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
פרופ' יובל נאמן
110
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין 3
144
5
5,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול
121
5
3,890,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 57
140
5
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
145
5
6,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אייזק שטרן
105
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
90
3
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
220
6
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
125
4
4,080,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
120
4
4,090,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול
105
4
3,690,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול
105
4
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יצחק בשביס זינגר
290
6
7,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
פרופ' יובל נאמן
150
5
6,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול
250
750,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יהודה עמיחי
135
5
8,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
פרופ' יובל נאמן
180
6
10,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
180
5
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
85
3
3,380,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אייזק שטרן
118
4
3,999,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
125
5
4,990,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
320
5
13,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
240
6.5
6,350,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אייזק שטרן
390
4
6,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יהודה עמיחי
290
5
10,800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 16
110
4
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
135
5
5,950,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
השופטים 51
83
4
4,870,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
20
5
4,850,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע 3
110
4
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין 6
430
6
6,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
200
5
6,650,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אייזק שטרן
100
3
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול
130
4
7,250,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
130
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
210
7
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
פרופ' יובל נאמן
110
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
135
5
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול
1,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
121
5
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
96
3.5
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
125
5
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
140
5
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
130
5
4,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
110
9
3,720,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
280
5
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
200
6.5
6,950,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
צבי פרופס 1
250
800,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יצחק בשביס זינגר 10
35
5
8,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
120
5
4,600,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
106
4
3,350,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול 65
162
5
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
85
3
3,370,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
130
5
4,700,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אייזק שטרן
73
3
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יהודה עמיחי
120
5
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
פרופ' יובל נאמן
120
5
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
פרופ' יובל נאמן
130
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
פרופ' יובל נאמן
135
5
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שאגאל
120
5
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
117
5
4,450,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
מרק שאגאל
140
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
300
6
11,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ארתור רובינשטיין
160
5
8,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
120
5
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
שדרות לוי אשכול
200
5
12,500,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
ישה חפץ
112
4
4,440,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן
182
4
7,700,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
יחזקאל שטרייכמן 2
130
5
4,790,000 ₪
תל אביב יפו הגוש הגדול
אמיר גלבוע
101
4.5
4,500,000 ₪