תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
143 מר
5
9,590,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
120 מר
5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
160 מר
5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
300 מר
5
16,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
270 מר
5
15,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
70 מר
5
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 66
200 מר
5
16,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
145 מר
5
11,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד
264 מר
5
14,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
145 מר
5
9,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
178 מר
5
9,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
115 מר
5
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
230 מר
5
7,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דנין
308 מר
5
13,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
165 מר
5
7,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
163 מר
5
9,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
תש"ח
168 מר
5
9,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד
120 מר
5
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
163 מר
5
9,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
143 מר
5
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
300 מר
5
24,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
300 מר
5
24,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
143 מר
5
10,999,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
143 מר
5
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יצחק חיותמן
310 מר
5
11,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
113 מר
5
5,390,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
236 מר
5
16,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
143 מר
5
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
150 מר
5
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
143 מר
5
9,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
124 מר
5
5,410,000 ₪