תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
סמילנסקי
310 מר
5
16,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יצחק חיותמן
310 מר
5
11,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דנין
308 מר
5
11,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יצחק חיותמן
310 מר
5
16,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יצחק חיותמן
300 מר
5
12,500,000 ₪