תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דנין
310
5
13,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
 
308
5
15,300,000 ₪