תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
143 מר
5
9,590,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
300 מר
5
16,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
120 מר
5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
70 מר
5
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
129 מר
5
6,580,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
1 מר
5
8,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
163 מר
5
9,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
225 מר
5
13,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
143 מר
5
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
163 מר
5
9,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 128
180 מר
5
7,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
270 מר
5
15,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
145 מר
5
9,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
תש"ח
168 מר
5
9,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
178 מר
5
9,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
300 מר
5
24,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
230 מר
5
7,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
300 מר
5
24,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
160 מר
5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יצחק חיותמן
310 מר
5
11,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
230 מר
5
11,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד
264 מר
5
14,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
143 מר
5
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
143 מר
5
10,999,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
236 מר
5
16,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
143 מר
5
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 76
130 מר
5
5,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 54
121 מר
5
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
118 מר
5
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 29
175 מר
5
9,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
150 מר
5
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חדרה
240 מר
5
13,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
133 מר
5
7,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
143 מר
5
9,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
162 מר
5
7,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
124 מר
5
5,410,000 ₪