תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
120 מר
5
4,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
109 מר
5
4,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
100 מר
5
5,260,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות 2
109 מר
5
4,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
270 מר
5
13,500,000 ₪
תל אביב הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 66
250 מר
5
22,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
115 מר
5
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
270 מר
5
13,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
130 מר
5
5,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
115 מר
5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
300 מר
5
16,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
147 מר
5
11,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
130 מר
5
5,656,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
145 מר
5
10,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 128
180 מר
5
7,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
70 מר
5
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד
264 מר
5
14,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
115 מר
5
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
213 מר
5
15,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יעקב מוזר
215 מר
5
10,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
143 מר
5
9,690,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 66
200 מר
5
16,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
145 מר
5
9,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
תש"ח
168 מר
5
9,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
160 מר
5
11,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
230 מר
5
11,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
129 מר
5
6,580,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
270 מר
5
13,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
163 מר
5
9,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 13
195 מר
5
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
240 מר
5
11,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
220 מר
5
11,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
165 מר
5
7,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
120 מר
5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
178 מר
5
9,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
1 מר
5
8,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דנין
308 מר
5
11,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
סמילנסקי
310 מר
5
13,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 12
110 מר
5
3,890,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
170 מר
5
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי 139
115 מר
5
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
230 מר
5
7,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
150 מר
5
6,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
300 מר
5
24,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יצחק חיותמן
310 מר
5
11,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
143 מר
5
10,999,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
135 מר
5
11,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
120 מר
5
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין
270 מר
5
10,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
143 מר
5
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
430 מר
5
15,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות 2
115 מר
5
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דנין
308 מר
5
13,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
163 מר
5
9,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי 141
115 מר
5
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
150 מר
5
12,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
300 מר
5
24,000,000 ₪