תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
תש"ח
140 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
123 מר
4
5,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
225 מר
4
7,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חברה חדשה
100 מר
4
4,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אריה אלטמן 5
104 מר
4
2,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
95 מר
4
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
100 מר
4
4,890,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
160 מר
4
11,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
97 מר
4
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
140 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
91 מר
4
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
160 מר
4
9,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
114 מר
4
4,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
112 מר
4
5,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
110 מר
4
7,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
140 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
130 מר
4
6,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר 28
130 מר
4
5,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חברה חדשה
100 מר
4
4,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
110 מר
4
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
180 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
122 מר
4
5,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
120 מר
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
145 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
112 מר
4
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב
100 מר
4
4,530,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 34
120 מר
4
6,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי 28
100 מר
4
4,680,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב 8
100 מר
4
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
140 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
123 מר
4
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
117 מר
4
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
200 מר
4
18,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
108 מר
4
5,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב
104 מר
4
4,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
117 מר
4
5,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
95 מר
4
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר 76
130 מר
4
5,960,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
108 מר
4
4,195,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
128 מר
4
6,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
80 מר
4
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
140 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 00
90 מר
4
3,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
110 מר
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
100 מר
4
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
100 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
100 מר
4
6,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
101 מר
4
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
140 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 6
150 מר
4
11,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
270 מר
4
8,740,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
104 מר
4
5,540,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
80 מר
4
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
140 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 3
137 מר
4
7,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
145 מר
4
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד 3
118 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד
125 מר
4
5,199,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
100 מר
4
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
130 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 76
100 מר
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
140 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
105 מר
4
4,580,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
100 מר
4
4,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
92 מר
4
6,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
155 מר
4
7,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
100 מר
4
4,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
118 מר
4
5,180,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
130 מר
4
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
90 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
95 מר
4
3,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 48
117 מר
4
4,040,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
120 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
4
3,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
110 מר
4
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
90 מר
4
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
140 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
165 מר
4
6,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 54
104 מר
4
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
140 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
140 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
108 מר
4
4,195,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
140 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
162 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב
110 מר
4
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
140 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר 36
142 מר
4
7,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
105 מר
4
3,975,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
102 מר
4
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
120 מר
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 12
170 מר
4
8,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
140 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
115 מר
4
4,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
140 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב
102 מר
4
4,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
145 מר
4
7,200,000 ₪